Atoa Raymond Ranjeva – Paris, 07/12/2014. Fanontanian’ny GTT International-Genève. Tatitry ny valan-dresaka.

Valan-dresaka Pr Raymond Ranjeva – Paris, 07/12/2014

“Làlana fanasitranana ny Firenena”

Fanontaniana sy soso-kevitra avy amin’ny GTT International-Genève

  Anisan’ny olana voalohany eo amin’ny firenena ny fitsarana sy ny fitsaboana mitanila, baikon’ny fitondrana. Tsy mahavita misahana sy miahy ny fahasalaman’ny vahoaka malagasy ny fitondrana, tsy manana fitokisana mihitsy amin’ny fitsarana izy ireo. Ireo lafiny roa ireo no aretim-be mahazo ny firenena ka mila fanasitranana. Maro ireo fikambanan’ny Mpitsara kanefa tsy misy heno mihetsika.   Tsiahivina fa:

 1. Ny HCC no nanome alalana ny mpanongam-panjakana handray fahefana
 2. Manjaka ny “impunité”:
  1. Aman-jatony ny maty noho ny fanonganam-panjakana,
  2. Aman’arivony no matin’ny miaramila nirahin’ny mpanongana “hampandry tany” tany atsimo,
  3. Betsaka ireo fantatra fa mpangalatra ny harem-pirenena no miriaria sy miaina an-kahalalahana, tsy matahotra izay fitsarana,
  4. Tsy mivoaka ny gadra,
 3. Maro ireo gadra politika no mbola tazonina any am-ponja na efa natao aza ny famotsoran-keloka.

Araka ireo voalaza eo ambony ireo:

 1. Mila zavatra mivaingana azo tsapain-tanana ny fanasitranana ny firenena. Manana andraikitra “société civile” ny fikambanan’ny mpitsara rehetra:
  1. Inona no manakana ny fiantsoana ny CPI ? Efa misy fitoriana napetraky ny GTT International-Genève tamin’ny 2011 (5kg). Moa ve afaka mijery ny momba io dossier io ianao ?
  2. Inona no ataonareo ho fanohanana ny FFKM amin’ny fitondrana ny fampihavanam-pirenena ?
 1. Taiza ianareo avara-pianarana sy mpahay lalàna hatramin’izay ka namela io fitondrana jiolahim-boto mpambotry firenena sy mpanosihosy ny zon’olombelona io hipetraka sy haka faka ?
 1. Iaraha-mahalala fa nogadraina an-keriny sy tsy ara-drariny ny filoha Ravalomanana sy ireo voahendrikendrika ho nanampy azy. Hatramin’izao dia tsy hita izay fiampangana marina azo hanamelohana an’Atoa Ravalomanana, satria ny lalàna manankery momba ny fifamoivoizana anabakabaka (Loi du 22/08/2012 du Code de l’Aviation Civile) dia tsy manameloka velively ny mpandeha raha misy fidirana fiaramanidina an-tsokosoko. Izao anefa dia mitady hanova io lalàna io ny fitondrana hanamelohana an’Atoa Ravalomanana. Inona no azon’ny mpahay lalàna hanoherana izany teti-dratsy izany ?
 1. Vonona ve ianareo hanampy ireo vahoaka mitaky honitra  noho ny fanararaotam-pahefana nataon’ireo miaramilan’ ny “opération Tandroka” sy “Coup d’arrêt” tany atsimo . Maro ny nilaza sy nampahafantatra izany taty aminay ary mila entina eo amin’ny fitsarana izany.

Misaotra anao mialoha Atoa Profesora. Genève, 06/12/2014 GTT International–Genève Collectif des Patriotes Malagasy 15, rue des Savoises – 1205 Genève – CH collectifgtt@gmail.com http://gtt-international.blogspot.com/     1004369789.png https://i0.wp.com/dk1.ti1ca.com/get/85.69.208.128/wk0kjkqa/valandresaka3.JPG    1004369789.png

Tatitry ny valan-dresaka niaraka tamin’i Profesora Raymond Ranjeva 07-desambra-2014

mercredi, 10 décembre 2014 00:00. Tim Madagasikara.

Nifamotoana tamin’ny Malagasy monina ao amin’ny faritry Parisy izay namaly antso ny profesora Ranjeva. Mazava ho azy fa ny raharaham-pirenena no nifantohan’ny resaka ary tamin’ny famelabelarana izay nataony talohan’ny fanontaniana avy amin’ireo nanatrika dia nanome ny fijeriny izy. Tamin-kalalahana tanteraka ny dinika no natao. Nambarany tamin’izany fa matoa ny loha-hevitry ny fihaonana dia ny “lalana mankany amin’ny fanasitranana”  dia midika izany fa (mbola tsy salama) marary ny firenena. Eo anatrehan’izany dia tokony hisy ny fifanakalozan-kevitra eo anivon’ny samy Malagasy satria maro no tsy mahalala ny zavatra tena hiainany. Raha mbola tsy mahatsapa izany koa ny rehetra satria tokony samy manana ny anjara tandrifiny amin’izany, dia tsy ho tanteraka izany. Be tokoa ny tsy mahatsiaro fa marary ny firenena satria vohizina izany hevitra izany. Na eo aza hoy izy ireo izay miezaka ny hanafina an’izany amin’ny filazàna fa mandeha tsara ny raharaham-pirenena, sy ireo minia mikipy tsy mijery ny fahantràna mihoampampana dia tsy afa-miteny mihitsy ny Malagasy noho izy efa very fanahy mbola velona. Ao koa anefa izay tokony afaka manome hevitra fa miala andraikitra noho ny tahotra ary miala bala.

Mifanilika adidy ny maro ary miaritra amin’ny hoe « aleo mihinan-kely toa izay mandry fotsy ». Manjàka ny hakanosàna. Latsaka ambany dia ambany ny satan’ny rafi-piraha-monina Malagasy rehetra ka toa zary mora rebirebena amin’ny rendrarendra ny olona. Tsy fanovàna toe-tsaina intsony no takian’ny zava-misy raha toa mbola hanarina firenena fa tena fahatsiarovan-tena mihitsy fa efa ambavahoana isika izao ankehitriny. Mora noho izany ny milalao ny sain’ny Malagasy ary raha ity resaka fampihavanana ity hoy izy dia tsy tokony hifangaro ny mpampihavana sy ny mpitondra fanjakàna. (Manontany tena izy ny amin’ny tsy nisy nahatafita izay ezaka natao rehetra hatreto, sao dia lasa lamaody fotsiny?). izany no ambetin-dresaka izao hoy izy, toa zary lasa lamaody na fampisehoana fa mahara-baovao na marani-tsaina, eny fa toa fidirambola koa aza. saingy aminy manokana dia tsy fampihavanana no atao satria izany dia mitarika ny sasany hisora-tena ho mpampihavana na ny sasany ho hampiahavanina.

Ny ilain’ny firenena dia fifampihavanana, izany hoe samy manao ezaka hirosoana amin’ny fihavanana. Ary ny fihavanana dia tanjona fa tsy fepetra hanombohana ny fanasitranana ny firenena. Nampitaha hatrany ny zava-nisy tany aloha sy ny ankehitriny izy, nanampiany ny fanazavàny ary nasehony ny fandringan’ny lalam-panorenana rehetra nanan-kery teto Madagasikara. Fahaleovantena tsy nisy fiandrianana hatrany hoy izy ary mbola toa izany ny ankehitriny. Lasa tompony managatak’atiny sisa hoy izy ny Malagasy ary manjàka ireo vahiny mpanam-bola satria izany no lasa mari-drefy manankery eo amin’ny firenena.

Ny fisamborana ny Filoha teo aloha hoy izy dia nahatonga an’i Marc Ravalomanana ho “mythe politique”. Toa an’i Jesosy niverina tsy nisy nahita ka nanao fahagagàna. Sahirana ny mpitondra ankehitriny satria tsy mahita intsony izay tokony ataony mba tsy ampitsanga-menatra azy eo imasom-bahoaka. Raharaha pôlitika io fa tsy misy idiran’ny lalàna. Teo ampamaranana ny lahateniny izy dia nanao fampitaha sy nanao kisarisary ary nampisafidy ny rebik’omby sy ny diam-borona. Antsika no misafidy hoy izy ary raha tiana ny hiverenan’ny hasin’ny Malagasy dia mila mihiratra ny masony.   Nifarana tamin’ny famaliana fanontaniana ny fotoana ary noho  ny maha mpanao pôlitika azy dia mazàna valin-teny mifono hafatra na mampieritreritra lalina no niantefa tany amin’ny mpihaino. http://www.tim-madagascar.org/…/821-tatitry-ny-valan-dresak…

1004369789.png       1004369789.png

Docs. Sur la détention arbitraire. s/c Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Genève.

« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé »

(Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 9)

 

Le Crime contre l’humanité, qu’est-ce-que c’est ?

On pense communément que le concept de Crime contre l’humanité est né en 1945 au sortir de la Seconde guerre mondiale, afin de condamner les auteurs des génocides juifs et tsiganes. C’est juridiquement exact, mais philosophiquement approximatif. Dès la fin du XIXème siècle, avec l’introduction d’armes de destruction massives, nées de la révolution industrielle, dans les conflits européens ou nord-américains, et plus encore au lendemain de la Première guerre mondiale, la communauté internationale, alors dans sa forme embryonnaire, envisage de créer une instance judiciaire internationale. Ainsi à La Haye en 1899, lors de la Conférence internationale de la paix, organisée à l’initiative du Tsar Nicolas II, le délégué russe Frederic Fromhold Martens propose-t-il de créer un tribunal international « appelé à défendre et à mettre en œuvre les exigences profondes de l’humanité. » En 1920, un an après celui de Versailles, le Traité de Sèvres inclut à son tour cette volonté de poursuivre les coupables d’inhumanité en prévoyant l’extradition des responsables du génocide arménien perpétré par l’Empire Ottoman à la faveur de la Première guerre mondiale. Mais c’est avec la mise en place de la solution finale et l’utilisation des  chambres à gaz pour l’extermination des Juifs ou des Tsiganes lors de la Seconde guerre mondiale, que le concept trouve sa traduction juridique. Dès 1943, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie signent à Moscou une déclaration marquant leur volonté de châtier les criminels après la victoire des alliés. Et en août 1945, le Tribunal de Nuremberg est créé, suivi en janvier 1946 par celui de Tokyo. Le « crime contre l’humanité » y est plus décrit que défini : « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes populations civiles , avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime ». Il sera ensuite inscrit dans la Déclaration universelle des droits humains de 1948 et déclaré imprescriptible. Durant plusieurs décennies, des Tribunaux ad hoc, sans compétence universelle, seront chargés de juger les criminels en vertu de ce crime, comme le Tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie, instauré en 1993, celui pour le Rwanda en 1994, ou encore celui pour la Sierra Leone.  Le tribunal constitué pour poursuivre les Khmers rouges, responsables du génocide de la population cambodgienne, s’inscrit dans cette conception. Tandis que les cours nationales l’appliqueront encore, en France, en Allemagne, ou en Israël, contre des nazis ou leurs complices arrêtés tardivement. Ce n’est qu’en juillet 1998, à Rome, sous l’égide des Nations Unies, qu’une juridiction internationale, la Cour pénale internationale, sera fondée, mais dans la douleur et le refus : 120 pays approuvent, 21 s’abstiennent, et 7 la rejettent – les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, le Vietnam, Israël, le Barhein, et le Qatar. Il faudra attendre 2003, pour que cette instance devienne effective. Elle a depuis lancé plusieurs instructions, principalement en Afrique. Sylvie Braibant
Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s