Diky (tay sy loto…) no mianjera ao aminy ranon’i Mandroseza.

 

« Azo sotroina ny rano » hoy ingahy Ravelonarivo sy ny mpitsabo ary ireo mpikarakara ao aminy Jirama… Fa izy rehetra mividy « Eau vive » ! Ny vahoaka misotro poizina, noho ireo trano maro be manodidina ny farihy… mianjera ao daholo ny loto isan-karazany, indrindra ny diky. Mpandainga na manafina ianareo tomponan-draikitra.

Ny mponina eo aminy manodidina (Cité Mandroseza), ny mpandalo isan’andro (Ambohimanambola, Alasora, ireo mihazo ny By pass ka makany Ambohimanga kely sy Mahavoloha, sns…) dia mahita maso ny zava misy :  misotro rano feno DIKY ny mponin’Antananarivo. MCM.

Mampitandrina amin’ny ranon’ny Jirama ny mpitsabo

18.01.2016 | 8:30 Malagasy0

Loto miteraka aretina. Mitombo isa ireo marary mamonjy tobim-pahasalamana na mpitsabo noho ny loton-dranon’ny JIRAMA raha ny voalazan’ny mpi­tsabo. «Ao anatin’ny herinandro, tsy latsaky ny folo ny olona raisiko, marary vokatry ny fisotroana sy fampiasana rano maloton’ny JIRAMA», hoy Dr Ravoavahy Randria­miarana, mpitsabo.
«Noho izany ilaina ny fitandremana, tokony hampiasa fanadiovan-drano toy ny sur’eau sy ny sisa ny olona mba hisorohana ny aretin-kibo sy ny hafa», hoy hatrany ity
mpitsabo ity. «Ho an’izay manana fahefa-mividy, tokony tsy hampiasa rano amin’ny paompy mihitsy ato ho ato, fa ranon-doharano voadio anaty tavoahangy ireny no tokony vidiana sy ampiasaina, indrindra fa ho an’ireo manana ankizikely», hoy i Dr Jaona Rahajari­manitriniaina Louis de Gonzague, mpitsabo.

Tsy fisotro
«Maloto ny ranon’ny JIRAMA, maimbo tany sy vy, misy kankana kely, miloko mavo be, noho izany tena ilaina ny fitandreman’ny tsirairay», hoy hatrany ny nambaran’ity mpitsabo ity.
Ankoatra ny toro-hevitra aroson’ny mpitsabo, misy fepetra efa noraisin’ny olona. «Izahay lasa nividy fitatavan-drano na filtre eau mba hiarovanay ny fahasalamanay», hoy i Nanantsa, renim-pianakaviana.

«Taloha, misotro ranom-paompy foana izahay, amin’izao kosa tsy maintsy mampangotraka rano hosotroina sy handrahoana sakafo mba hialana amin’ny aretina isan-karazany. Avela hitsika any ambany ny loto isan-karazany, afindra fitoerana, izay vao ampiasaina», hoy i Sariaka, renim-pianakaviana.
Efa misy mampiasa ihany ny rano amin’ny tavoahangy saingy, mbola vitsy, fa araka ny fanadihadiana natao dia mampangotraka rano na mampiasa «sur’eau» ny ankabeazan’ny olona.

«Nitombo 10% ny packs lafonay isam-bolana», hoy i Onja, mitana tranombarotra iray etsy Ankadifotsy.
Samy mandray vahaolana izay mety aminy sy takatry’ny fahefa-mividin’ ny tsirairay. Ao ny misafidy sur’eau 500 Ar, ao ny mampangotraka rano, ao ny mividy amin’ny tavoahangy «packs»: 9.600 Ar, ao kosa indray ny mampiasa fanadiovan-drano hafa «filtre eau».

Malalanirina Nandrianina. L’Expressmada

Jean Ravelonarivo, Premier ministre et chef du gouvernement a effectué une visite des infrastructures de la Jirama à Mandroseza ce 19 janvier. Il confirme que l’eau de la Jirama est potable et bonne pour la consommation.
orange.mg. 19/01/2016.

L’eau boueuse de la Jirama déclarée potable

Malgré la crainte des impacts sur la santé de l’eau boueuse distribuée par la JIRAMA, le gouvernement confirme la potabilité de l’eau. La qualité de l’eau de la Jirama défendue bec et ongles. LEXPRESSMADA.COM

 RANO VOKARIN’NY JIRAMA : “Azo sotroina tsara na miloko mavo aza”, hoy ny Praminisitra

Miteraka fimenomenomana ho an’ny vahoakan’Antananarivo ny fahalotoan’ny rano vokarin’ny orinasa Jirama eny Mandroseza.20 janvier 2016Ankoatra ny fofona entiny moa dia mavomavo be tahaka ny misy fotaka ilay rano. Mitondra aretina ho an’ny vahoaka izany ary efa nisy mihitsy no nitaraina fa narary kibo sy nivalana ny zaza sy ny ankizy raha misotro io rano vokarin’ny orinasa Jirama io. Efa nijery ny zava-misy nahatonga izay fivadiky ny rano tonga any an-tokantranon’ny olona izay ny minsiteran’ny Rano saingy tsy nampiova na inona na inona izany.

Omaly maraina tonga teny Mandroseza misy ny foiben’ny Jirama mikasika ny fanadivoana sy mitsinjara izany rano izany isan-tokantrano sy eny amin’ireny toerana fakana rano ho an’ny rehetra ireny ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Ravelonarivo Jean sy ireo mpiara-dia aminy izay notarihin’ny Filohan’ny filankevi-pitantanan’ny orinasa Jirama, Mohamed Rachidy. Sambany rahateo no nisy Praiminisitra nijery izany foiben’ny Jirama izany. Ireo pitsopitsony mikasika ny fanadiovana rano anefa no tena notsirihan’ireto mpitondra fanjakana ambony ireto. Hita tamin’izany fa mivadika mavo tokoa ny reniranon’i Mandroseza.

Mialoha ny hitsinjarana ny rano anefa dia mandalo fitsirihana maro ny rano ka tafiditra ao anatin’izany ny famonoana ireo mikraoba rehetra, ny fanadiovana rano. Alefa tiliana eny amin’ny Institut Pasteur ny santionan’ny rano vao azo tsinjaraina amin’ny mpanjifa. Amin’izao fotoanan’ny orana izao dia fara fahakeliny inefatra atao fitsirihana ny rano. Nambaran’ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean àry fa “Azo antoka ny ranon’ny Jirama, azo sotroina tsara ary mahasalama satria manaja ny fepetra rehetra amin’ny fitiliana na eo an-toerana na eny amin’ny Institut Pasteur”. Anisan’ny antony mahatonga ny rano ho mivadika mavomavo raha ny fanazavany dia ny fanavaozana ny fitaovana mba hampitomboana ny rano vokarina.

Etsy ankilany, betsaka ireo olona manorin-trano eny amoron’ny reniranon’i Mandroseza ka tsy voaaron’ny natiora intsony ny atsanga, ka lasa mivarina any anaty rano avokoa ny fotaka. Nilaza ny Praiminisitra fa azo sotroina tsara ary tsy atahorana hitondra aretina ny rano vokarin’ny Jirama. Marihina fa na ny minisitry ny rano na ny Praiminsitra dia tsy nisy nanandrana ny rano teny Mandroseza fa nijery fotsiny ihany dia lasa.

Na izany aza dia nilaza ny Praiminsitra fa hisy ny politika vaovao entina hanatsarana ny fitsinjarana ny rano ho fanomezana fahafaham-po ny vahoakan’Antananarivo sy manerana ny Nosy.

tiaray R. Ino Vaovao.

Cette eau contient des « excréments, des saletés, des ordures (DIKY) », Mr Le PM.

Edito: Œil de lynx…

jeudi 21 janvier 2016

Inquiétude des Tananariviens qui passent du côté du lac de Mandroseza ces temps-ci. Ce réservoir d’eau potable de la capitale arbore, en effet, une vilaine couleur rougeâtre, surtout après les récentes pluies. Le Premier ministre, Jean Ravelonarivo, a inspecté hier le site de traitement des eaux de Mandroseza et a rassuré ainsi la population : « L’eau produite par la Jirama ici est propre à la consommation.

Bien sûr la couleur tire un peu sur le rouge mais cela est dû à la vétusté des installations. L’eau est analysée quotidiennement par la Jirama, et les résultats sont envoyés pour confirmation à l’Institut Pasteur… ».

Doté d’un œil de lynx, Jean Ravelonarivo a remarqué au loin, sur le bord du lac côté ouest, la construction en cours d’un grand building. Voici ses commentaires à ce propos : « On ne devrait pas bâtir des immeubles aussi élevés autour du lac. Je prendrais les mesures qui s’imposent… ».

En fait, ce chantier crée la polémique dans toute la zone Est de la capitale. En premier lieu car il s’agit d’un terrain de la Jirama jadis entouré d’un grillage, et « cédé » récemment à un hôtelier. Si Jean Ravelonarivo et Nestor Razafindroriaka (directeur général Jirama) creusent un peu, ils découvriront qu’un gros bonnet de la Jirama a vendu en douce ce terrain et a donc empoché quelques centaines de millions d’ariary. Par le jeu toujours de la corruption, cet hôtelier a obtenu de la Commune urbaine d’Antananarivo un permis de construire qu’il affiche fièrement à la porte du chantier.

En second lieu, car ce grand hôtel,  doté de plusieurs restaurants et chambres, va déverser ses eaux usées (c’est peu dire…) dans le lac de Mandroseza. Il ne peut en être autrement. Pour préserver la propreté du lac de Mandroseza et par respect pour les millions de gens qui boivent ses eaux, le Premier ministre Jean Ravelonarivo et le DG Nestor Razafindroriaka devraient réagir énergiquement. Par exemple en fermant ce chantier d’ailleurs illégal.A.R.LGDGI.

eau mandroseza

Ph. Wake Up

 

VOKATRY NY FISOTROANA RANO MALOTO : Mahazo vahana ny aretin-kibo eto an-drenivohitra

Tsy misy tsy mitaraina noho ny loton’ny ranon’ny Jirama mivoaka amin’ny paompy isan’andro, ary na dia efa nanome toky aza ny Praiminisitra.26 janvier 2016

Ny minisitryy ny Praiminisitra ny Fahasalamam-bahoaka fa “azo antoka ary azo sotroina tsara ny ranon’ny Jirama taorian’ny fidinana teny an-toerana nijery ny zava-misy”, dia mitaintaina ny mpanjifa satria mitohy hatrany ny loto mivoka.

Tao anatin’ny herinandro, mitombo ny isan’ny olona mamonjy toeram-pitsaboana noho ny aretin-kibo sy vavony vokatry ny loto. Ny ankabeazan’ireo olona dia milaza fa vokatry ny fampiasana sy fisotroana ny rano avoakan’ny Jirama no mahatonga izao.
“Mandainga izay milaza fa tsy maloto io rano io satria ireo tompon’andraikitra ambony tonga teny an-toerana nanome toky fa madio sy azo sotroina izany nefa tsy nisotro na iray vera aza ka tsy mahalala ny tsirony sy mety ho vokany”, hoy ny fanamarihan’ny ankamaroan’ny mponina.

Famonoan’ olona tsotra izao no ataon’ny Fanjakana raha ny fitarainan’ny mpanjifa satria ankoatra ny fahasahiranana isan-karazany ateraky ny korontana politika dia izao fa mipaka amin’ny fahasalaman’ny vahoaka ny tandrevaka.

Mazava ho azy araka ny fanamarihan’ny mpitsabo fa vokatry ny loto no mahatonga ny aretin-kibo miseho amin’ny vahoaka izao. Mety hitarika fahafatesana mihitsy raha toa ka tsy voatsabo satria dia ankoatra ny fihinana fanafody dia tsy maintsy mila mitandrina sy manao madio ary mihinana sakafo azo antoka ny olona marary kibo.
Sarotra anefa ny ahafahana mampianatra izany raha toa ka mbola ranom-potaka toy izao no avoakan’ny paompy avy amin’ny Jirama satria dia fototry ny aina ny rano.

Manao antso avo amin’ny mpitondra Fanjakana sy ny tompon’andriakitra rehetra eo anivon’ny Jirama, araka izany, ny mpanjifa mba hijery akaiky io rano maloto mivoaka isan-tokatrano io mba tsy hiteraka fahafatesana na koa fitomboan’ny aretina ho an’ny mponina.

RasoA Ino Vaovao

Les habitants de la capitale auraient bu de l’eau des toilettes

Suite aux plaintes des abonnés de la Jirama, l’eau du robinet distribuée émet toujours une odeur nauséabonde. Il y a quelques jours, le Premier ministre, Jean Ravelonarivo a insisté sur le fait que l’eau est entièrement consommable, sauf que les habitants d’Itaosy cité sont montés au créneau pour dénoncer cette insupportable situation. A priori, le Saint-Siège de Faravohitra a toujours raison et gare à vous si vous ne payez pas vos factures…

Visiblement, le responsable de la Communication de la société de distribution d’eau et d’électricité a confirmé l’existence d’une fissure au niveau d’une conduite d’eau à Itaosy. Les eaux usées sorties tout droit des toilettes de quelques maisons de ce quartier se sont mélangées aux eaux potables distribuées par la Jirama. On veut bien le croire, mais qu’en est-il des autres quartiers ? Les fortes odeurs remontent partout dans les maisons où il y a un robinet branché à la Jirama.

Force est de constater que les habitants de la capitale auraient bu de l’eau des toilettes depuis plusieurs jours. C’est scandaleux, surtout que le Premier ministre est venu défendre la Jirama sans connaître les tenants et les aboutissants du problème.

 

 

https://i1.wp.com/gvalosoa.com/wp-content/uploads/2016/01/73.jpg

 lire :

Jirama, eau sale, surfacturation exorbitante (vol). Les medecins et J. Ravelonarivo. Fianarantsoa Jirama may.

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :