Tsy mahatoky ny mpitondra HVM ny vondrona eoropeanina. « Engagement non respectés » selon l’U Européenne.

 Union européenne

Tsy afa-po ny vondrona eoropeanina Kenda ny governemanta

11.02.2016

Rafotsy be very laona ity ny filoham-pirenena malagasy amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena ka miandry izay higadonany. Handroso maty raibe hihemotra maty renibe.

Mbola nidona tamin’ny rindrina indray ny governemanta malagasy nandritra ny dinik’asa niarahana tamin’ny vondrona eoropeanina izay anisan’ny mpamatsy vola lehibe indrindra an’i Madagasikara izay natao omaly tetsy amin’ny trano fonenan’ny masoivoho Anglisy tetsy Ivandry.

Tsy mivoaka ny vola

Mbola nanambara Atoa Antonio Benedito Sanchez, masoivohon’ny vondrona eoropeanina fa tsy mbola tontosa 100% ny fepetra notakian’izy ireo amin’ny famoahana ny ampaham-bola faharoa fanampiana an’i Madagasikara amin’ny Fed faha-11 na ny « fond européen de développement ». Nasian’ity masoivoho ity teny manokana ny tsy mbola fitsanganan’ny fitsarana avo hatramin’izao na ny « haute Cour de justice » . Raha akapoka iray ny fanambarany dia tsy hivoaka mihitsy ny fanampian’izy ireo raha tsy mitsangana io sampam-pitsarana hitsara izay heloka vitan’ny mpitondra io. Efa nisy fotoana ihany namerimberenan’ny mpanao gazety mpikirakira ny tontolo politika izany tranga izany fa nanan-kavaly hatrany na ny minisitry ny Fitsarana na ny filohampirenena saingy kenda angamba izy ireo ankehitriny fa ny mpandoa -bary mihitsy no niteny. Ankoatra izay, andrasan’ireto mpamatsy vola ireto koa ny fanatsarana eo amin’ny seha-pitantanan-draharaha sy ny fanapariaham-pahefana izay tsapan’izy ireo fa efa misy ny ezaka saingy tsy mbola mahafa-po. Tsy nihodinkodina intsony Atoa Antonio Benedito Sanchez naneho ny heviny fa tsy mbola tonga amin’ny nandrasany ny ezaka nataon’ny governemanta malagasy na dia teo aza ireny naoty nahafatifaty kely nomena tamin’ny « Résultat Rapide et intense » in-droa miantoana ireny. Ny fanamboaran-dalana, dia takian’ny vondrona eoropeanina ihany koa ny fanajana ny fandoavana ny volan’ny FER na ny « fond d‘entretien routier » sy ny tokony mba hanaovana ezaka amin’ny fanaraha-maso amin’ny vesatra entin’ireo fiara vaventy.

Tena mahamenatra. Toe-javatra toy izany avy dia andrasana ny vazaha no hiteny sy hananatra. Lany andro amin’ny kolikoly angamba tsinona ny olona tokony hanao izany eny amin’ireny lalam-pirenena ireny. Lohahevitra iray nanempotra ny fanjakana malagasy ihany koa ny tsy fandriampahalemana sy ny politika mazava amin’ny fananan-tany ka tsy mampazoto ny mpampiasa vola vahiny hampiasa ny volany eto Madagasikara. Kenda ny fanjakana ary ratsy ny naotiny eo imason’ny vondrona eoropeanina fa ny fomba filaza azy fotsiny no sisa namboamboarina. Fehiny, tsy mbola mahatoky ny mpitondra HVM ny vondrona eoropeanina satria tsapan’izy ireo fa ratsy tantana ny firenena.

Andry Ratovo

http://www.tiatanindrazana.com/…/tsy-afa-po-ny-vondrona-eor…

PM Jean Ravelonarivo Hametra-pialana ?

11.02.2016

Lany andro ampisikinana, tsy mahita andro mihiratra ny governemanta Ravelonarivo.

Mihalangalana ny mpamatsy vola, fampanantenana no betsaka fa mitovana ihany ny fepetra apetrak’izy ireo vao mivoaka ny vola. Ny eritreritra sy vinavina mampandry adrisa no betsaka ny an’ny governemanta fa raha ny fanatanterahana, tsy mila mandeha alavitra fa manontany ny mponina manodidina ny lapan’i Mahazoarivo dia hazava ny valiny : ny miala no mety amin’io governemanta io !

Tsy misy zavatra mandeha eto

Vao omaly no nidina an-dalambe ny mponina teny Ambohitsoa-Boriborintany faharoa, nandoro kodiarana tao anaty arabe naneho ny tsy fahafaliany fa efa tsy zakan’izy ireo intsony ny miaina anaty haizina, amin’ny fahatapahan’ny jiro efa hatramin’ny fiandohan’ny herinandro, nefa ny tsy fandriampahalemana efa mihatra aman’aina. Eo ambanimason’ny governemanta aza moa izany no mitranga, mainka fa any ambanivolo any. Hatramin’ny Ben’ny tanàna aza mamoy ny ainy misy mitifitra ankitsirano, toy ny nahazo ny Ben’ny tanànan’i Mandronarivo, Distrikan’i Beroroka ny alatsinainy teo. Tao amin’ny Kaominina Bemanonga, Distrikan’i Morondava. Efa saika rotaka no niafaran’ny fijalian’ny tantsaha amin’ny rano hanondrahana tanimbaray ao amin’ny lemaka Delta avy amin’ny ranon’i Dabaraha.

Any amin’ny Distrikan’Antsalova, tsy hita popoka any amin’izay toerana nanendrena azy ireo mpampianatra FRAM vao noraisina ho mpiasam-panjakana. Velon-taraina ireo ray aman-drenin’ny mpianatra amin’ny Kaominina sasany any amin’ity Distrika iray any Melaky ity fa misy efa ho roa volana ny mpampianatra no tsy hita nefa mba te hahay toy ny zana-bahoaka ny zanak’izy ireo. Sa atao zanak’ikalahafa ?

Eo amin’ny fotodrafitrasa, mitoka-monina tanteraka izao ny any SAVA, fa tapaka tanteraka ny lalam-pirenena faha-5A mampitohy an’Ambilobe amin’i Vohémar. Moto no mba hany afaka mandeha, amin’izay tafakatra 2 hetsy Ariary ny sarandalan’olona iray amin’ny lalana 164km. Miakatra avokoa ny vidin’ny zavatra ilain’ny mponina andavanandro, nefa ifanotofan’ny mpanambola any SAVA amin’ny lavanila sy ny andramena, ary faritra manana otrikarena maro rahateo, ahitana volamena … Ny lalam-pirenena faha-9 aza moa dia tena mitafy henatra io governemanta io amin’ny fanamarihana ataon’ny Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana, izay mpiara-miombon’antoka ara-bola amin’ny fanamboarana azy, fa tsy mahaloa ny anjara tokony hefainy ny fanjakana malagasy, hany ka mikatso izao ny asa. Any Atsimo indray dia kere izao no resaka. Mahagaga sy mahazendana anefa fa mandà ny fisian’izany ny mpitondra, nefa ny mponina any amin’ny Kaominina Anjampale, Faux-Cap, Nikoly ao anatin’ny Distrikan’i Tsihombe raha tsy hitanisa afa-tsy ireo, dia efa tena miantso vonjy fa kere ‘ty ndaty, misedra ny mafy noho ny hain-tany sy ny tsy fisian’ny hanin-kohanina.

Manaja tena

Ka mbola misy governemanta ve eto e ? Ny kolikoly, efa tena mampiteny ny moana ny zava-misy tsy arakaraka ny ramatahora ka nilazany fa « Tolérance zéro » teny ampandraisan’ny praiminisitra Ravelonarivo ny asany taorian’ny fanendrena azy ho lehiben’ny governemanta herintaona lasa izay. Miteny ho azy ny tarehimarika, 94%-n’ny tanjona nofaritany no vitan’ny governemantany raha asa nanao 100 andro voalohany izy, nihemotra ho 87% indray izany taorian’ny 100 andro faharoa. Ny ekipa mahomby no fitazona, ary ny tena demokraty mametra-pialana rehefa tsy mamokatra sy tsy mahavita azy. Ny fisian’ny sonia 105, nitaky ny hanaovana fitsipaham-pitokisana ny governemanta nandeha teny amin’ny Antenimieram-pirenena tamin’ny taon-dasa ireny ihany koa efa midika zavatra ka tsy mandaitra eto ny hoe : ny jeneraly tsy mitsoak’ady !

Jean D.

http://www.tiatanindrazana.com/uploa…/vondrona_eoropeana.jpg

http://www.tiatanindrazana.com/…/pm-jean-ravelonarivo-hamet…

TIATANINDRAZANA.COM

 

 

Madagascar ne respectent pas ses engagements

Photo de Malagasy Noverezina ZO.

par gvalosoa | fév 11, 2016 |

A l’issue du dialogue politique Madagascar-Union européenne qui s’est tenu hier à la Résidence de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Ivandry. Le représentant de l’Union Européenne, Antonio Sanchez Benedito a déclaré que certains engagements ne sont pas respectés par Madagascar, notamment en matière de réhabilitation des infrastructures, à la lutte contre le trafic des ressources naturelles, à la bonne gouvernance dont la mise en place de la Haute Cour de Justice et à la transparence dans la gestion de certaines affaires de l’Etat. « Ce ne sont pas les fonds qui sont en train d’être perdus pour Madagascar. Mais il y a des engagements qui ne sont pas encore respectés ».
A priori, l’Union européenne n’est pas satisfaite à 100% pour le respect des engagements et l’atteinte des objectifs fixés par Madagascar. Pour autant, l’UE n’arrête pas non plus d’abonder les comptes de l’Etat, les observateurs savent de quoi les responsables étatiques malgaches d’aujourd’hui sont capables. Taper sur la table est une chose, mais sévir vigoureusement en est une autre.

http://gvalosoa.com/?p=12893

Dialogue politique – Le gouvernement encore recadré

dialogue

L’Expressmada. 11.02.2016 |

Une nouvelle fois, l’équipe de Jean Ravelonarivo est rappelé à l’ordre par les bailleurs. La concrétisation sur terrain des intentions est, encore une fois, une des raisons du recadrage.

Insuffisant. Il semble que, jusqu’ici, les efforts du gouvernement ne suffisent pas à convaincre entièrement les bailleurs, qui à chaque occasion semblent rappeler l’administration à l’ordre. Bien que l’Union européenne ait affirmé sa volonté d’appuyer les efforts malgaches, le gouvernement s’est, pourtant, encore une fois, fait reca­drer par la délégation de l’Union européenne (UE), durant le dialogue politique entre les deux parties, hier, à la résidence de la Grande Bretagne à Alarobia.

Selon Antonio Sanchez-Benedito, le rendez-vous d’hier a été l’occasion de rappeler les engagements de Madagascar, de rappeler la raison pour laquelle Mada­gascar n’a pas bénéficié d’un décaissement entier de fonds. Devant la presse, la lutte contre le trafic de bois de rose a été le premier point soulevé. « (…) Nous n’avons pas encore constaté assez de progrès malgré les efforts. Effectivement, nous attendons des résultats plus concrets. (…)Nous attendons l’opérationnalisation des nouvelles lois sur la lutte contre le trafic qui mettent en place les ressources pour lutter contre ce fléau, qui a aussi un impact sur la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance », a-t-il déclaré.
La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, entre autres, exigées dans le 11e FED, figurent pourtant, parmi « les engagements fermes », comme l’affirme l’ambassadeur. À la fin de l’année dernière, Madagascar a déjà fait les frais du respect partiel de ses engagements. « Le respect des engagements est élevé mais pas à 100% », a-t-il déclaré pour expliquer l’enveloppe de 11,5 millions d’euroS, au lieu des 13 millions initialement prévuS. Le retard dans la mise en place de la Haute cour de justice (HCJ) en a été la raison et a été rappelée, hier.

Échec
« Les fonds du 11e FED sont déjà acquis, le déboursement n’est qu’une question de procédure », indique Antonio Sanchez-Benedito. Aucune entorse aux « engagements fermes » ne semble cependant être tolérée. Lors d’une conférence de presse, mardi, la Banque mondiale a annoncé officiellement l’acquisition par Madagascar des fonds de l’IDA turnaround facility. À l’institution financière de préciser également que le décaissement « sera soumis à la poursuite des réformes, en particulier, liées à l’amé­lioration de la gouvernance ».
Hier, Antonio Sanchez-Benedito a, aussi, affirmé l’insatisfaction de l’UE, quant à l’entretien des routes dans la Grande île. Le 11e FED concerne, également, la construction d’infrastructures routières. Et les Européens s’attendent visiblement à ce qu’elles soient entretenues comme il se doit. « L’entretien des routes est un préalable. Certes, il y a des complications budgétaires, des allocations de ressources limitées (…, mais, il est important d’avoir un Fonds d’entretien routier (FER) qui fonctionne bien », a soutenu l’ambassadeur.
Au regard du communiqué de presse relatant le dialogue d’hier, le climat des affaires aurait également fait l’objet de recadrage. « Les deux parties ont souligné l’importance d’un climat des affaires serein, pour le développement du pays, marqué par une confiance mutuelle, de même qu’une justice équitable et respectée (…) », rapporte la missive. Une probable consé­quence au retrait du Groupe des entreprises malgaches (GEM), du dialogue public-privé, la semaine passée.
Outre les failles du gouvernement, une partie de l’opinion politique impute la responsabilité au Premier ministre. En tant que chef de l’administration, certains estiment qu’il est incapable, depuis un an, à impulser des réformes concrètes. Une partie du microcosme politique évalue que le bilan du général Ravelonarivo, jusqu’ici, est un échec, étant donné que la concrétisation des réformes de l’administration publique avait été son leitmotiv à son entrée à Mahazoarivo.
Le Chef du gouvernement a tant bien que mal essayé de mettre en exergue les efforts de son gouvernement, mettant en avant, par exemple, la concrétisation des élections et annonçant un calendrier pour les régionales. Le chef du gouvernement a aussi tablé sur les avancés de la RSS et la mise en place en cours du tribunal spécial de lutte contre le trafic de bois de rose. Des efforts visiblement insuffisamment perceptibles, à en croire les bailleurs. Le concret se fait attendre.

Antonio Sanchez de l’Union européenne : « Des défis restent à relever pour Madagascar »

Le dialogue n’est pas coupé entre Madagascar et l’Union européenne.

 

L’Union européenne n’est pas satisfaite à 100% des efforts jusqu’ici réalisés par Madagascar pour le respect des engagements et l’atteinte des objectifs fixés.

L’énième dialogue politique Madagascar-Union européenne s’est tenu hier à la Résidence de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Ivandry. Du côté de l’Union européenne, on a signalé la présence de son ambassadeur Antonio Sanchez Benedito, de l’ambassadrice de France Véronique Vouland-Aneini et bien sûr celui du Royaume-Uni à Madagascar. La partie malgache a été représentée par le Premier ministre Jean Ravelonarivo et quelques membres du gouvernement dont Rivo Rakotovao (ministre d’Etat en charge des Projets présidentiels), Gervais Rakotoarimanana (Finances), Narson Rafidimanana (Industrie et Développement du secteur privé), Ralava Beboarimisa (Environnement, Ecologie, Mer et Forêts), Dominique Rakotozafy (Défense Nationale) et Mahafaly Olivier Solonandrasana (Intérieur et Décentralisation). « Des efforts ont été réalisés, mais nous ne sommes pas satisfaits à 100%. Des défis restent à relever pour Madagascar », a indiqué l‘ambassadeur de l’Union européenne Antonio Sanchez Benedito.

Engagements non respectés. L’Union européenne a réitéré hier que certains de ses engagements ne sont pas encore respectés par la Grande île. Notamment les engagements par rapport à la réhabilitation des infrastructures, à la lutte contre le trafic des ressources naturelles, à la bonne gouvernance dont la mise en place de la Haute Cour de Justice et à la transparence dans la gestion de certaines affaires de l’Etat. « Ce ne sont pas les fonds qui sont en train d’être perdus pour Madagascar. Mais il y a des engagements qui ne sont pas encore respectés. Nous sommes cependant confiants car selon le président de la République, cette année 2016 est une année de réalisations », a déclaré l’ambassadeur Antonio Sanchez Benedito. A ce propos, le Premier ministre Jean Ravelonarivo a martelé : « Il est faux d’affirmer que les bailleurs de fonds ne veulent plus financer les projets de développement à Madagascar. La preuve, la Banque Mondiale vient de nous accorder un crédit conséquent. »

Partenariat fort et volonté commune. Quoi qu’il en soit, et malgré l’absence de la satisfaction totale des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), le Premier ministre Jean Ravelonarivo et l’ambassadeur de l’Union européenne ont reconnu hier devant la presse qu’il y a une volonté commune à poursuivre la coopération du côté des deux camps. « Il y a un partenariat fort, une volonté commune à travailler main dans la main. Il y a une volonté conjointe à trouver des solutions et des possibilités de développement », a souligné le chef de file de l’Union européenne. En tout cas, à entendre l’ambassadeur de l’Union européenne qui a essayé avec un langage diplomatique d’arrondir les angles sur certains domaines, les efforts entrepris jusqu’ici par le gouvernement pour l’atteinte des objectifs fixés et le respect des engagements pris restent insuffisants.

R. Eugène 

 

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :