08 Mars. Antananarivo. Ivato…

Feno tanteraka sady nahafinaritra no nahasoa no nahavelom-bolo, ny fankalazàna ny 8 Marsa , niarahina t@ Ramatoa Ben’ny Tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana,androany !nanomboka t@,diabe nihainga teny Mahamasina, izay tsy nifarana raha-tsy teny @ Lapan’ny Tanàna Analakely, izay nitohy t@ ireo hetsika maro isan-karazany, ny dihy, ny hira, ireo trano-heva maro, fizaham-pahasalamàna, maimaim-poana, sakafo, sy fandrindram-pahaterahana, fitsirihina VIH, sns, nanotrona ireo vehivavy marobe, koa i PDT Ravalomanana Marc, nanome voninahitra ireto vehivavy ireto, nisaotra sy nankahery ny vehivavy rehetra tsy an-kanavaka ny Ben’ny Tanàna, ary mamporisika hatrany @ fampandrosoana mialaaoan-tokatrano tsirairay, ka hetrety @ asa aman-draharaha! MIARA MANARINA AN’ANTANANARIVO isika hoy izy!!!!

Lalao Ravalomanana : Ndeha isika hifanome-tanana hampandrosoana an’antananarivo

8 mars 2016 by Solo Razafy* (MyDago)

DSC00071

Diabe niainga teo anoloan’ny kianjabe an’i Mahamasina nihazo an’Analakely ary niafara teo amin’ny lapan’ny tananan’Antananarivo Renivohitra no nentin-dRamatoa Ravalomanana Lalao ben’ny tanana Antananarivo Renivohitra niaraka tamin’ireo mpiara miasa aminy, ireo depiote voafidy teto Antananarivo Renivohitra nankalaza ny andro natokana ho an’ny vehivavy androany Talata 08 Martsa 2016. Tonga nanatrika ny hetsika teny Analakely ihany koa ny filoha mpitantana ny Tim sady mpanorina ny orinasa Tiko Ravalomanana Marc izay vadin’ny ben’ny tanana rahateo. Nisy ny fizarana loka ho an’ireo mpanasa lamba sy mpanao baolina lavalava, tsipy kanetibe tamin’ny fifaninana nampanaovin’ny kaomina. Nandray anjara fitenenana tamin’izany ny ben’ny tanana. Toy izao raha fintinina fohy ny lahateniny.

Ry Reny , ry rahavavy, ry zanaka rehetra tsy ankanavaka. Faly misaotra an’Andrimanitra isika mianakavy noho ity andro manokana ahatsiarovan’izao tontolo izao fa manana ny lanjany sy toerany tokoa ny vehivavy.Omentsika voninahitra ny tompo Andriamanitra Andriananahary fa isika vehivavy no nohariana dia manana andraikitra maro sady vonona hifanampy isika hitondrany mahasoa sy tsara ho an’ny mpiarambelona.Ampitiavana lehibe no hiarahabako ny vehivavy rehetra tratry ny 08 Mratsa 2016.

Voalohany eo amin’ny firenena, ny fiaraha monina.Fototeny amin’ny firenena ny hoe : reny na vehivavy.Misongadina ny andraikitra sy anjara toeran’ny vehivavy eo amin’ny asa sy fitiavana ny mpiarambelona.Tato anatin’ny taona maro izao dia mihamaro ireo vehivavy tomponandraikitra ambony na eo amin’ny firenena na eo amin’ny sehatry ny fandraharahana na eo amin’ny finoana ihany koa dia mirehareha isika vehivavy fa misy ireo vehivavy miavaka toa an-dRasalama sy Victoire Rasoamanarivo.Vehivavy maro no manana fanomezam-pahasoavana ihany koa rehefa misy ny olana mitranga eo amin’ny fiaraha monina.

Faharoa eo amin’ny fianakaviana sy tokantrano iza no tsy miaiky fa tena andry ianteheran’ny fianakaviana sy ny ankohonana ny teny.Araka ny fanadihadiahana dia mahavita kilaometatra maro ny renim-pianakaviana ao an-tokantrano ao mandritra ny tapak’andro. Ao ny fikarakarana ny ao an-dakozia, ao ny fampirimana ny tokantranontsika, ao ihany koa ny fikarakarana ny voninkazo, ny mahandro sakafo ary mandroso izany ho an’ny ankohonana, manaramaso ny fitaizana ny zanaka ary miezaka ny mamerina sy mikolokolo ary mamoha amin’ny fomba rehetra izany izay hitany fa mahasoa ny taranaka ao an-trano na ara-tsaina na ara-batana fa indrindra moa ny ara-panahy.Ary etsy ange, mikarakara ny vady koa isika vehivavy satria ny vady hono jerijery.Ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana dia mahavita miaritra ny mafy izay tsorina fa tsy dia hananan’ny lehilahy amin’ny ankapobeny.Mitahiry sy madinika ny ao ampony ny mafy tsy laitra miseho ao an-tokantrano isika vehivavy .Kanefa andron’ny vehivavy moa anio ; mahita ireo lehilahy manatrika etoana isika izay vahiny nasaina am-panajana.Misaotra anareo amin’ny fanotronana anay vehivavy .Midika izany fa mifameno ny fibanjinantsika ny fiainan’ny fianakaviana, ny tokantrano ary ny firenena koa manantena mandrakariva izahay vehivavy fa tsy hamelanay irery izay vadinareo, anabavinareo, reninareo iasa irery fa hanao tongotra miara mamindra sysoroka miara milanja satria miasa ho an’ny fanarenanana ny tanan’Antananarivo no mahasoa izao, miaraka amin’ny asa ho fampandrosoana ny Malagasy tsy vaky volo. Ry rahavavy malalan’Iarivo, izao fotoana izao indrindra no hanaovako antso ho amintsika.Ny tokantrano no vanona dia isika vehivavy no vonona amin’ny angady sy harona ka hijoro hirehareha fa manana toe-tsaina mahiratra sy matanjaka ka tsy hilofo eo amin’ny sehatra maro samihafa mitady hampiraviravin-tanana antsika.Koa satria feno fanatenana mandrakariva isika no sady feno vavaka no manana finoana samihafa.Koa ndeha hivondrona ny hery hitakiana ny zontsika vehivavy hamongorana ny herisetra rehetra atao amin’ny vehivavy.Ndeha hifanome Tanana hampandroso an’Antananarivo, mitafy herintsaina sy toe-panahy matanjaka fa vehivavy azo ianteherana ny vehivavy Malagasy.

Isika vehivavy mba ho tena fitaratra

Hiady mahery sady filamatra

Tena miasa sy tia fandrosoana

Vehivavy mijoro sy manam-pinoana

Vehivavy no herin’ny fianakaviana

Milofo mitaiza feno fahasahiana

Mendrika hajaina kao tsahivo isika vehivavy Antananarivo

Ka hoy I Neny hoe: fiadanana anie ho an’ny tokantranontsika satria momba antsika Adriamanitra.

https://www.facebook.com/media/set/…

http://mydago.com/…/lalao-ravalomanana-ndeha-isika-hifanom…/

Journée de la femme à la Commune (CUA).

 

https://i0.wp.com/gvalosoa.com/wp-content/uploads/2016/03/702948_1671517236455596_252785446_n.jpg

 

https://i2.wp.com/gvalosoa.com/wp-content/uploads/2016/03/10306881_1671519326455387_1056407069_n.jpg

https://i0.wp.com/gvalosoa.com/wp-content/uploads/2016/03/12516408_1671519296455390_384156942_n.jpg

 

 

Yvon Rakotomalala 
 Fa nampiavaka ity 8 Marsa ity koa ny hetsika nokarakarain’ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo, ary anisan’izany ny fisian’ireo trano heva,maromaro eto @ Hotel de Ville, anisany niavaka t@,izany ny fisakafoanana nahandro tena Malagasy, « TOKO TELO » izay tena nakafizan’ireo vehivahy niara-dia @ Rtoa Maire Lalao Ravalomanana, ka nakafizany « zana-dandy, Ramanonaka legume fromage menakely, mofogasy » sns! ary tantanina vehivavy, tena tsy niala teo izy ireo raha tsy afa-po, sy voky!!!!!! kanefa tsy diso anjara koa ireo stands hafa ehhhh!!!!
Photo de Yvon Rakotomalala.
Photo de Yvon Rakotomalala.
Photo de Yvon Rakotomalala.
Photo de Yvon Rakotomalala.
Yvon Rakotomalala 

Journée de la Femme « 8 mars 2016″

Des prix ont été distribués lors de la journée de la femme

Ph. Ny Volassoa

IVATO.

Vehivavy sahirana sy marefo miisa 1200 avy amin’ny kartie 7 sy fokontany 6 ao amin’ny kaominina Ivato no nizaran’ny fikambanana Anjara Voatendry « Destiny » , tarihan’i Hobisoa Randrianarisoa vadin’ny ben’ny tanànan’Ivato fanomezana nahitana vary , menaka sy savony, androany. Tsy vitan’izay fa notolorana sakafo miavaka noho ny fankalazana ny andron’ny 8 marsa koa izy ireo.

Niavaka ny fankalazana ny andron’ny vehivavy 8 marsa tamin’ity taona 2016 ity ho an’ny kaominina Ivato. Tsy nisy ny fanavakavahana ny fikambanana samihafa fa niara nirohotra nankalaza sy nanamarika io andro erantany ho an‘ny vehivavy io avokoa ny rehetra. Voaporofo tamin’ny alalan’ny diabe izay nanehoana firaisankinan’ny vehivavy ao Ivato izany. Samy naneho ny mampiavaka azy sy ny kolontsaina Malagasy ny fikambanam-behivavy samihafa. Teo ny fomba fitafy, ny taovolo, ny fitafiana sy ny fanamiana manokana. Nandray anjara tamin’ny carnavala lehibe avokoa , na ny vadin’ny miaramila isan-tsokajiny, ny vadin’ny zandary, ny vehivavy mpanao fanatanjahantena, ny mpitondra fivavahana , ny fikambanam-behivavy « Anjara Voatendry Destiny » izay tarihin’ny ramatoa Hobisoa Randrianarisoa.
Rehefa vita ny filaharambe izay niainga teo anoloan’ny fiangonana katolika Ivato dia vory lanona teo amin’ny tokotany malalaky ny kaominina indray ireto andriambavilanitra ireto.

Nisy ny kabary nifandimbiasana nahitana ny fandraisan‘anjaran’ny vadin’ny masoivoho vahiny , toy ny Indonezianina sy ireo vehivavy tompon’andraikitra ao an-toerana. Nasongadin’ny filohan’ny fikambanana « Destiny » fa tarigetran’ny fikambanana ny fitsimbinana manokana ny vehivavy sy ny zanany ka hanampy azy ireo hahazo ny anjara efa voatendry ho azy».
Naneho ny zava-bitany tamin’ny alalan’ny tranoheva koa ny vehivavy tsy ankanavaka eto Ivato. Teo ny asa-tanana , ny vokatry ny fambolena sy fiompiana, ny zaitra, ny momba ny fikambanam-behivavy samihafa sy ny ezaka ataon’ny vehivavy isam-pokontany. Tsy adino ihany koa ny vakodrazana, nandraisan’ny vehivavy anjara ka nanehoana ny dihy sy ny kolontsaina avy amin’ny foko 18 manerana ny Nosy. Tao an-toerana nanatanteraka fampisehoana koa i Bodo sy Voahirana, mpanakanto vehivavy manana ny lazany.

Photo de 'Andrianjakarivony Manitra.
Photo de 'Andrianjakarivony Manitra.
Photo de 'Andrianjakarivony Manitra.
Photo de 'Andrianjakarivony Manitra.
Photo de 'Andrianjakarivony Manitra.
Mamitiana Randrianarison

 Arahabaina ny vehivavy rehetra nahatratra ny andro anio

Toraka vonikazo ho ani vehivavy rehetra

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Un commentaire pour 08 Mars. Antananarivo. Ivato…

  1. yvonne dit :

    izany no atao hoe 08 mars tena fetimbehivavy satria olonkendry tokoa no mpitarika ny fotoana!misaotra betsaka Neny a ,ho lava andro iainana anie ianao sy ny ankohonanao!dia samy ho tahin’Abdriamanitra daholo e!!!!!!

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s