Francophonie 2016.Le Sommet de la honte (dépenses et misère).

Gazety TiaTanindrazana 28/04/2016.

Madagasikara Mahantra indrindra eran-tany.

28/04/2016

Tsy nisy ny fivoarana, tsy nisy ny fiovana fa na dia tsy misy ady an-trano na adim-poko aza eto dia i Madagasikara no firenena azo ambara ho mahantra sy fadiranovana indrindra maneran-tany.

Efa tamin’ny taona 2013 no efa nilaza an’io ny banky iraisam-pirenena ary ny zava-misy niainan’ny Malagasy telo taona taorian’io dia mbola manamafy fa niha nahantra isika.

Nopotehan’ny krizy

Noho ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009 izay narahana krizy politika lavareny dia nitombo 4 tapitrisa ny mahantra teto Madagasikara, izany hoe efa ny 93%-n’ny Malagasy izany no miaina amina vola latsaky ny 2 dolara na 6344 ariary isan’andro. Io no tondro handrefesana ny fahantran’ny olona ao amina firenena iray. Ankoatr’io dia manodidina ny 400 000 ny malagasy very asa taorian’ny 2009 , ary na nisy aza ny orinasa nisokatra dia mbola vitsy dia vitsy tamin’ireo very asa ireo no voaray, hany ka io nitombo isa be io ny mpivarotra amoron-dalana sy ny mpanao bizna etsy sy eroa ary ny mpangataka sy ny matory eny an-dalambe. Noho ny tsy fisian’ny fitoniana dia tsy mazoto hiasa eto Madagasikara ny mpampiasa vola. Nihena hatrany amin’ny 33,2% ny harinkarena faoben’ny fampiasam-bola vahiny teto Madagasikara raha oharina amin’ny teo alohan’ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Ary ny tena zava-doza dia i Madagasikara no firenena hanjakan’ny kolikoly indrindra aty amin’ny kaontinanta Afrikanina, araka ny tatitry ny Transparency International.

Tsy misy ny vola

Hita ho mihodinkodina am-pitoerana fotsiny anefa manoloana izany rehetra izany ny fitondrana misy amin’izao fotoana, ny fampiantranoana fivoriana iraisam-pirenena no maha maika sy heverina fa hitondra fahagagana eto ka hampanankarena ny Malagasy. Asa raha mba maharaka vaovao ihany manoloana ny krizy any Brezila efa ho 3 taona izao ny mpitondra Malagasy fa dia ny fampiantranoana ny lalao olimpika amin’ity taona ity anie no tena naharomotra ny Breziliana satria amin-dry zareo dia fandaniam-bola io, ary raha misy vola be holaniana ihany nahoana raha hanasoavana sy hanampiana ny vahoaka aloha. Betsaka ny fampanantenana nataon’ny mpitondra HVM, nolazaina fa ho azo ny vola be avy any amin’ny vondrona eoropeanina, nosoniavina ny faran’ny volana novambra tany Bruxelles ny FED -11 mitentina 518 tapitrisa euros, saingy tsy hita izay vola azo eo. Efa nandadilady ny mpitondra malagasy vao nahazo ampaham-bola ho amin’ny fanohanana ny tetibolam-panjakana. Ary ilay FEC (facilité élargie de crédit) nampanantenain’ny FMI fa omena an’i Madagasikara dia fanampiana natokana ho an’ny firenena tena sahirana sy mandalo krizy lalina, rehefa jerena ny famaritana azy ao amin’ny tranokalan’ny FMI. Amin’izao fotoana, misesy mitranga ny olana toy ny Jirama, Air Madagascar, Fitsarana, Fampianarana, filaminana sy fandriampahalemana…fa dia tahaka ny omby mijery flôra ny fanjakana, mamono afo no atao anton’asa satria tsy manana vahaolana mahomby hanarenana ny firenena.

RTT. TiaTanindrazana.

Feo Iray

Ry malagasy havana, niakatra ho avo dimy heny, ka tsy 25 milliards ariary (125 milliards FMG / 6 millions euros)

FA HAY 115 milliards ariary (FMG 575,000,000,000 / euros 32 millions)
ny saran’ny fandraisan’i Madagasikara ny fivoriana antampon’ny Frankofonia!
Tao amin’ny rapport-n’ny Banque mondiale no nahitana an’io tarehimarika io araka ny nitateran’ny Gazety L’Express de Madagascar azy!
« Budget colossal » hoy ry zareo!

115 milliards ariary (FMG 575,000,000,000 / euros 32 millions)
Samy mandray anjara ar5 000 / fmg 25 000 isika malagasy rehetra miisa 23 000 000.

Handraisana ny fivorian’ny fatina frankofonia hono, izay fiteny tsy nitondra ary tsy hitondra fampandrosoa ho antsika, io vola be an-tsobika io!

Averina
– ny hopitaly tsy misy fanafody
– ny mpianatra tsy manana tranomboky, sy boky, ary cantines scolaires
– ny beantitra mihena antoerana ny fahefa-mividy
– ny antsasaky ny ankizy malagasy latsaky ny dimy taona tsy ampy sakafo ka tsy hitombo atidoha sy vatana araka ny tokony ho izy, vokany? tsy haharaka fianarana loatra, kanefa ny fandraisana ny fivorian’ny Frankofonia handanian’ny Fanjakana malagasy
– ireo ny Mpiasan’ny fonja mitokona nohon’ny tsy fahampian’ny fitaovana ampiasaindry zareo
– ny Mpitandro filaminana tsy manana fitaovana moderina hiadiana amin’ny asan-jiolahy
– ny any atsimo « KERE »
dia vola trosaina hanomanana ny fivorian’ny frankofonia no hitan’ny Fitondrana Rajaonarimampianina!

Ry Solombavambahoaka, arosoy ny procedure d’empechement an’i Filoha Rajaonarimampianina!

Ry malagasy havana, tsy azo ekena izao, fa tena fivarotana tanindrazana!

Feo Iray

90 milliards supplémentaires pour le Sommet de la Francophonie ?

L’Etat malgache avait déjà prévu un montant de 25 milliards d’ariary pour accueillir le Sommet de la Francophonie. Alors que la population meurt de faim, le « fanjakana » se permet de piocher une autre somme colossale de 90 milliards d’ariary supplémentaire dans la caisse de l’Etat. En tout, Madagascar déboursera 115 milliards d’ariary pour un sommet qui ne concernera même pas 2% de la population. Notons que ces deux budgets sont bel et bien inscrits dans le budget de l’État, sauf que nous allons nous endetter pendant plusieurs années. A priori,  Hery Rajaonarimampianina, Rivo Rakotovao et les autres proches du pouvoir n’auront aucun scrupule là-dessus, le « voninahitra » face aux « vazaha » passe avant tout !  | avr 12, 2016

Francophonie – Plus de cent milliards d’Ariary pour le Sommet

francophonie (1)

L’Express de Mada

12.04.2016

Le gouvernement prévoit des budgets colossaux pour l’accueil du sommet de la Francophonie en novembre. Près de 115 milliards ariary sont destinés à l’organisation et à la réhabilitation de routes.

Quand l’arbre cache la forêt. À quelques mois du sommet de la Francophonie, des détails se précisent sur les dépenses engagées par l’État pour l’accueil de ce grand rendez-vous international.
Outre le budget de 25 milliards d’ariary pour la délégation générale de l’organisation, une autre enveloppe de près de 90 milliards ariary devrait aussi être disponible dans la caisse de l’État pour la réhabilitation de certaines routes. Soit un budget colossal de près de 115 milliards d’ariary, rien que pour l’accueil de ce Sommet, en novembre.
« Les budgets pour l’accueil du sommet de la Francophonie sont inscrits dans les crédits pour la Présidence pour 25 milliards d’Ariary de la Délégation Générale de l’Organisation du XVIe sommet de la Francophonie et pour le ministère d’État chargé des projets présidentiels de l’aménagement du territoire et de l’équipement (MEPPATE) sous forme d’emprunt extérieur de 89.6 milliards MGA pour la réhabilitation de routes », révèle le rapport de la Banque mondiale. Mais où est-ce que l’État va trouver cette somme faramineuse

Emprunt
Pour avoir une réponse concrète, il fallait fouiller dans les centaines de page de la loi des Finances. Puisque ces deux budgets sont bel et bien inscrits dans le budget de l’État. Pour la réhabilitation des routes d’Ivato-Tsarasaotra, et l’axe reliant le boulevard de l’Europe au Village de la Fran­co­phonie à Andoha­tapenaka, le gouvernement se tourne bien évidemment vers le gouvernement chinois. En effet, l’État compte contracter un prêt de 89,6 milliards ariary auprès du gouvernement de l’Empire du milieu, l’équivalent du budget de cinq petits ministères.
« Nous n’allons pas nous endetter fortement pour accueillir ce Sommet. Les plus importantes parmi les tâches qui nous attendent sont d’ordre organisationnel et logistique, comme l’hébergement et le transport, ainsi que tous les préparatifs protocolaires et la sécurité », avait pourtant annoncé Rivo Rakotovao, ministre d’État chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement dans les colonnes de L’Express de Madagascar en novembre 2015.
Les travaux de constructions de la nouvelle route reliant Ivato et Tsarasaotra ont déjà débuté. Ce chantier de 11km est confié à une entreprise chinoise dénommée China Harbour Engineering Corporation (CHEC). Aucun calendrier n’est encore communiqué par le gouvernement sur le début des travaux pour l’autre projet.
Afin d’éviter les critiques de ses détracteurs, le gouvernement joue sur une communication des avantages économiques tirés de ce Sommet. Mais cela n’empêche pas une partie de l’opinion publique de lancer de vives critiques à l’endroit du gouvernement et des organisateurs.
« Le gouvernement a 25 milliards ariary pour le Sommet, alors que des centaines de milliers de gens sont victimes d’insécurité alimentaire dans le Sud du pays », s’insurge un politicien. La révélation, si l’on peut dire, de ce budget colossal risque encore de faire des vagues dans le microcosme politique du pays, déjà envenimé par les récents évènements.
Le prochain sommet de la Francophonie se tiendra à Antananarivo, du 22 au 27 novembre. Cet événement mondial verra la participation de 3 200 personnes issues de 80 pays. Autant de chefs d’État et de gouvernement, dont 22 issus de pays européens, sont également attendus dans la capitale malgache. Lova Rafidiarisoa. LExpressmada.

Prééminence. La tenue du Sommet de la Francophonie n’a pas également échappé aux critiques de la société civile, «  la décision de tenir le Sommet de la Francophonie fait plus que douter sur le sens des priorités des autorités, car les fonds investis sont colossaux (27 millions d’euros), pendant que la sécurité alimentaire tirant les populations qui en manquent n’est pas pourvue d’autant de moyens. L’argument de la rentabilité économique investie dans le Sommet ne convainc pas sur la prééminence du sauvetage d’une population depuis trop longtemps délaissée, appauvrie ». La suite (Société civile. Midi M/car).

France.

Le Président de la République reçoit Michaëlle Jean

En vue du Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Madagascar, le Président et la Secrétaire générale ont réaffirmé leur volonté de faire de la jeunesse une priorité et de travailler à des projets communs pour développer les échanges et le volontariat francophone, dans le cadre notamment du service civique.

Le Président de la République a reçu Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie et M. Manu Dibango, Grand témoin de la Francophonie pour les Jeux olympiques et paralympiques de Rio.

Ils ont aussi marqué leur souhait de soutenir des initiatives communes pour renforcer entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l’espace francophone. La France mobilisera pour ce faire l’Agence française de développement.

Le Président de la République a salué l’implication de Manu Dibango, au service du rayonnement de la francophonie lors des Jeux olympiques et paralympiques de Rio. Il lui a confirmé le soutien plein et entier de la France dans l’exercice de sa mission.

Dans cet esprit, le Président a également rappelé la place de la langue française dans le mouvement olympique international. Il a insisté sur l’importance de l’Association francophone de comités nationaux olympiques pour faire rayonner nos valeurs sportives communes et développer, grâce à des coopérations concrètes, l’excellence sportive du monde francophone. Ambassade de France à Madagascar. 28/04/2016.

UN VOL DEGUISE.

Le SENAT français : « Les îles Eparses, terres d’avenir ». Dossier complet.

« En octobre dernier, la déclaration de l’ambassadrice de France à Madagascar qui assurait que « les îles éparses sont françaises » a fait resurgir un contentieux vieux de quarante ans entre les deux pays. La Grande Île assure que ces terres situées dans le canal du Mozambique lui appartiennent, mais la France n’est pas prête à laisser tomber ces territoires. Les enjeux stratégiques, économiques et environnementaux sont plus grand qu’on ne peut le penser, puisque leurs sous-sols pourraient regorger de pétrole et de gaz ». Lire Sanssucre.

iles éparses c

 

Malagasy aho 1

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s