Fahafatesana, fahoriana… vono !!! Lozam-pifamoivozana (Tanà).

Lozam-pifamoivozana teny amin’ny Digue sy tany Mahitsy :

FACEBOOK.

Herilalatiana Andrianarisaona à Les Infos du Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale

BILAN DE L’ACCIDENT MORTEL DE CIRCULATION A MAHITSY DU 29 AVRIL 2016 POUR LA JOURNEE DU 30 AVRIL 2016 A 17H 30.

+ 7 MORTS:
– RAHARINJATOVO Meva Volatiana 8 ans (fille);
– RANDRIANTSITOHAINA Tendry 7 ans (garçon);
– RAJAOTAFITA Vonjitahiana 8ans (garçon);
– RAKOTONDRAMANANA Iry ny Avo 8ans (garçon);
– RAHARINAIVO Heriniaina Andy 7 ans (garçon);
– RANDRIANTSEHENO koloina Fitiavana 8 ans (fille)
– José (aide chauffeur- homme)

+ 26 blessés:
– 10 filles HJRA;
– 13 garçons HJRA;
– 2 femmes HJRA (institutrices encore dans le coma à 16h00);
– 1 homme admis dans un autre hôpital (le chauffeur)

Ny zandarimariam-pirenena dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana manamanjò sy ny sekoly la pépite d’or Ambohimanarina.
Toa izany koa, mirary fahasitranana haingana ho an’ireo maratra.

Le service de la communication de la GN.

 

Kala mena

Sary Hanitra Razafimanantsoa

Guy Rivo Randrianarisoa. 29/04/2016.·

😠😠AOKA IZAY Tsy azo ekena intsony. Loza isan’andro no mahazo ny mpandeha satria tsy miasa fa milalao ireto mpitatitra ireto. Milalao ny ain’ny mponina na ny mpandeha anatiny na ny mpandeha tongotra na ny mpandeha ivelany. Mila mihetsika haingana isika solombavambahoaka rehetra namana John RandriarimalalalHanitriniaina Razafimanantsoaoa amin’ny herinandro ambony hialana amin’izao sangy ratsy izao.

Trop c est trop ity famonoana olona tsy manantsiny ataon »ireo chauffard sy apprenti chauffeur ireto. MIANTSO MBA TSY HITENENANA HOE MANERY NY POLISY SY ZANDARY ARY NY FITSARANA TSY HAMELA FOTSINY NA HAMOTOTRA IREO NIAVIAN’NY LOZA FA HANAFAY MAFY MIHITSY .MANERY NY FANDRAISANAEO TOMPON ANDRAIKITRY NY FIFAMOIVOIZANA NY ANDRAIKITRAREO AMIN IRETO TAXI BE SY TAXIBROUSSE MIFANENJIKA LAVA IRETO
Mirary fiononana feno avy amin’n’y Tompo hoanreo fianakavian’ny maty sy mirary fahasitranana hoan’ny maratra rehetra

Roger Razanakoto Olona tsy ampy 50 no maty sy naratra dia izao no sora- baventy misy.
Adino ny 22 tapitrisa maty mosary , mahantra, miaina anaty tebiteby lalandava, sahirana mitady isan’andro ny ho hanina an’io. . . . Aiza ny sora-baventy eny @ làlana tahaky izao mba manameloka ireo mpitondra tompon’andraikitra @ izany ?.
Manararaotra ny Faty misy aza no ataon’ireo mpitondra tsy vanona ireo.

Haingotiana Ravelojaona à Fifamoivoizana eto Madagasikara

29/04/2016.

Ny filohan’ny koperativa no tompon’andraikitra voalohany @ fanofanana ny mpamily ao aminy fa tsy natao ho mpandray cotisation sy mpanohitra ny fampiharana ny lalàna fotsiny. Izy no tokony ho saziana raha misy gaboraraka ataon’ny mpamiliny, mila akatona na foanana tanteraka mintsy izay koperativa ahitana fiara mamono olona ! Efa tsy rariny intsony ka …

Martial Tovonirina a partagé la publication de Hanitriniaina Razafimanantsoa.
30/04/2016. Samy manao izay tiany io fa aza terena ny olona ! Fa olona firy moa no maty t@ 2009 nefa nojerena fotsiny ny nitifitra ireo tsy mana-tsiny !

Efa tany tsy misy lalàna eto dia aleo handeha @zao e !

Manana Fanahy à Fifamoivoizana eto Madagasikara. 29/04/2016.

Tao amin’ny ‪#‎TVM‬ vao izao.
1) Rikoriko aho mijery ny Filoha arahin’ireto garde de corps mibahambahana ny famonjena aina sy fitadiavan-kavana ao amin’ny hôpitaly! Fa hisy aninona anao nefa ao eeee!


2) Mamendrofendro tsy mihetsi-bolomaso ny Filoha fa mody mitsapa alahelo, mitavandra fotsiny, tsy laheno akory ny kiak’ilay zaza mangirifirin’ny ratra tsy nangatahina ! Mbaraiso nama ny tanany a ! Fa olona ianao sa inona eeee!
3) Fa Filoha ianao sa iza sa izao vao hanome baiko ? Sa imolotra fotsiny ny taloha fa ity indray vao tsy hisy indrafo !
4) Rimorimo e, hamamoana e, tsy fahaizana e, tsy fanarahan-dalana amin’ny fifamoivoizana e, … Fa ianareo ao amin’ny Fitondrana anie no tena higagana fa tena no tompon’ny arabe
e! Izahay angaha manampidiny fa mandefitra foana (hatreto)!
5) Miantso ny koperativa, tompon’ny fiara mba hisian’ny mpamily maty anina! Marina loatra, mpamily maty hanina izao no betsaka.
6) Mangataja fitsarana fiara tena manara-penitra? Fa teto foana ve ianao Atoa Filoha fa fitsarana fiara à distance anie no betsaka e! Raha tsy izany ve setroka be Antananarivo, ifaninanana ny fahatapahana hisatra etsy sy eroa, fiara tsy fiantso fiara no taingenanay tompon’ny fahefana ara-demokratika?
7) BIANCO? Fa tsy henoinareo teny akory anie izy e!
8) Permis tsy ara-dalana mila avahana fotsiny ve? Mora loatra.izy izany Atoa Filoha a!
Izao nitsoaka ilay mpamily mamo nahafaty mpianatra rehefa nisava ny toakany.

Mangataka aho mba ho tratrarina io NAHAVANON-DOZA io, antsoina ny TOMPON’NY FIARA, antsoina ny KOPERATIVA, tadiavina ny nanao sonia ny permis-ny, ny nanao sonia ny contravention rehetra azony, sns.

Mila anareo TOMPON’ANDRAIKITRA aho hanao izay lazainareo hoe ASANAREO! Baiko io. BAIKOKO io!
Mirary fiononana amin’ny fianakaviana mana-manjo sy niharam-boina rehetra.
Nandany fotoana aho nijery, nanaraka sy nihaino anao Atoa Filoha‪#‎Hery_Rajaonarimampianina‬. Asa indray izao ianao raha handre ahy!

Ianareo tsy mahavitazy

 

Andrianjo Rar. 30/04/2016.

Lozam-pifamohivohizana roa nateraky ny betax omaly, faty olona mikararana no vokany amin’izy roa.
Dia mbola iza no ANDRASANA HO FATY MANARAKA vao haka fepetra ianareo mpitondra fanjakana sy ben’ny tanàna?

Ny tsy fahaizan’ny mpitondra manomboka any amin’ny polisy , gendarme, ben’ny tanàna ka hatrany amin’ny minisitry ny fitanterana no anton’izao.

Lasa ny mpamily betax manao toetran’amboho tsy vanona no manjaka.

Mila sazy mafy atao ohatra ary fampiarana lalàna entitra avy aminareo mpitondra fa rehefa tsy anao ianareo dia mialà fa mankaleo be ilay toe-javatra miharatsy andro amanalina.

Vanf Nasolo-Valiavo Andriamihaja. 30/04/2016.

MAMALAN-KIRA INDRAY VANF
Taxibe, loza mihantona

Hisy maty amam-polony firy vao handray fepetra hentitra mikasika ny taxibe isika ? Raha izy saofera tsy misy atidoha no maty, raharaha notadiavina. Fa mpandeha, mifoha mangirandratsy, manao veloma mandra-pihaona ny havana, no faohin’ny fahafatesana noho ny hadalan’ny hafa, mba tena tsy rariny ary manafintohina tanteraka.

Efa fantatra, hita isan’andro isan’andro, tsy takona afenina, ny tsy fahalalam-pomban’ny mpitondra taxibe : mijanona amin’izay tiany hijanonana, tsy mandraharaha izay haka sisiny, fa zara aza hibahan-dalana. Impiry impiry akory no mahita taxibe mifanenjika, tahaka ny olona tsy misy saina, ary toa manadino fa mitondra ain’olona maro, no sady tsy miraharaha akory izay mpianatra, na be antitra, sendra miampita tampoka.

Fa inona moa no fepetra handraisana hiasa ireny saofera taxibe ireny ? Sa rehefa mahay manitsaka «accélérateur» sy «frein» dia raikitra ! Ankoatra ny «Code de la route», fepetran’ny fifamoivoizana, tokony no hajain’ny rehetra mampiasa ny arabe (firy ny hafainganam-pandeha ambony indrindra azon’ny taxibe sy ny mpitatitra rehetra handehanana), sao tokony hisy fanadinana hafa : misy atidoha ve, misy eritreritra ve, misy fahalalampomba fara fahakeliny ve ? Madio tena, madio teny, madio fihetsika fa tsy jiolahimboto notsimpontsimponina tetsy sy teroa !

Masiaka ny teny atao satria efa tafahoatra loatra. Tsy vao indray mandeha, tsy vao indroa, tsy vao fanintelo. Loza mihantona ny taxibe, fomba fitaterana tena tsy araka ny toetr’andro rahateo fa filan-draha tsy mahita amin’ny tany mahantra tahaka an’i Madagasikara.

Io taxibe io, zanaky ny fahantrana teto Madagasikara, dia naman’ny kitoatoa sy ny zara fa vita, lasa raiki-tampisaka tsy fidiny amin’ny vahoaka Malagasy. Toerana natao ho an’olona telo, hifanotofana olona dimy, «mandroso mihemotra». Tsy efa ho 25 taona izao no nisian’ny taxibe teto Madagasikara : 25 taona nisian’ny toe-tsaina mandrorona mivarina amin’ny ratsy kokoa hatrany, sitrany ahay.

Dimiambiroapolo taona : ny mpianatra nafatra tao anaty taxibe tamin’izany, efa lasa mpiasam-panjakana, mpampianatra, miaramila, mpitsara, mpanao politika. Mahay misisika, manaiky ny tsy rariny, zatra ny tsy fanao. Dia izao misy ny firenena ankehitriny izao : ireo no zary «génération taxibe», sanatria ka «génération sacrifiée» marina tokoa.

Gerard Razafy · 30/04/2016.

MIOMBONA ALAHELO, KETRAKA, TEZITRA, ROMOTRA ….!
DIA HO FIRENENA INONA LOATRA ?
DIA HANAIKY GABORARAKA SY TANDREVAKA FOANA VE ?

Sary Gerard Razafy

Maminirina Radifera Ranaivoson à Fifamoivoizana eto Madagasikara. 30/04/2016.

Sahy na vitsy aza. Telo mianadahy izahay no teto tamin’ny voalohany, avy eo niampy miandàlana. Mampalahelo fa mbola tsy mahataitra ny maro amintsika ity olana iray ity. Na izany aza nahavelom-bolo ny nihainop ny fanehoankevitry ny mpandalo, nanomboka teto Ambohijatovo ka hatrany Andohan’Analakely nitohizan’ny hetsika‪#‎Leo‬ ‪#‎Taxibe‬ ‪#‎lozampifamoivoizana‬

Rakotoarivonona Tantely et Wake Up Madagascar ont partagé la publication deFoutsie Tsotsy. 30/04/2016.

 

Mampalahelo loatra ireo Ray amandreny namoy ny zanany mbola kely maro tanaty accident omaly teto Antananarivo
Mampalahelo loatra ny Maheno ny taraina sy tolokon’ireo ankizy midradradradra teny amin’ny hôpitaly.
Andriamanitra hampahery anareo Ary mivavaka hoanareo izahay!

Var Rjs. 30/04/2016.

Fahoriana sosialy, fahoriana syndikaly, fahoriana ekonomika, fahoriana fandriampahalemana, inona re no tsy zakain’ny Malagasy e?
Mitsangana re rey olona e! fantaro sy arovy ny zonao!

Fiara mamono 2

Maminiaina Rakotoarivony à Fifamoivoizana eto Madagasikara

30/04/2016

99% ny publication ato @ FEM dia milaza sy miresaka momba ny voina niseho omaly teto@tsika. Efa ho 24h zan izao no nisehoan’ny loza, vitsy dia vitsy no miara-miombona mampiseo fa tena miombompo sy iray alahelo tokoa isika malagasy. Raha misy anefa ny loza voina miseho any ivelany faly ery ny rehetra anova n pdp-ny ho « je suis …. » sns. AIZA ILAY FITIAVANA NY MAHAMALAGASY antsika? Aiza ilay FIARAMIORY? AIZA NY FIRAISANKINA @ TSY FANEKENA NY TSY RARINY?

Harimampionona Verosoamalala à Fifamoivoizana eto Madagasikara

30/04/2016.

Miara-ory amin’ireo RAD namoy ilay silaky ny aina.
Mahereza indrindra!!

Ontsa ny foko, tomany ny maso
midradradra…sompatra ny ankaso
fa tsy mba nampoizina, tsy nandalo tao an-tsaina
Hoe, indro fa nandao ity menaky ny aina

Nisaraka maraina, tsy nisy nanampo
Fa lasa ianao malala, hoe: iala voly moa
Indrisy anefa anaka, fa kay ilay taninkeo
no fara-veloma, niarahantsika teo..

Marary ny aiko, nisaraka aminao
Sahady kosa ve?? hoy ny saiko mitalaho
Nefa inoako sy ekeko, f’izay koa no anjarantsika
Izy Tompo no nametra, izay fiarahantsika

Koa mandria ampiadana, ry tokako tsy foiko
Mbola satriko, ho tazomina, ho fihiniko, ampofoiko..
Saingy ionona aho, hanaiky ity anjara toa mafaitra
Manantena ilay fihaonana, any am- para aho sombiniaiko!

MahalalaFyTiaHavana
30/04
10h27

Sary Niana. Ambohimanarina.

Traumatisme général dans la capitale

mardi 3 mai | Yvan Andriamanga

Les morts d’hommes et d’enfants survenus à cause des taxibe durant le vendredi 29 avril dernier ont laissé de graves séquelles au sein de la population d’Antananarivo. En effet, depuis ce drame, on parle partout, que ce soit dans les cafés, les pubs, les rues, les réseaux sociaux… de se faire soi-même justice, vu que les forces de l’ordre sont « inefficaces » et d’interdire les voyages d’études et les excursions.

Selon les usagers de taxibe, les chauffeurs qui ont commis des fautes sont très vite relâchés car leurs patrons sont des membres des forces de l’ordre et ces derniers n’hésitent pas à « sauver leurs protégés », mettant ainsi la population en danger, face à ces délinquants. De plus, certains de ces chauffeurs et receveurs sont leurs amis proches ou même des membres de leur famille. « Le fait qu’ils emploient leurs proches n’est pas vraiment un problème. Le vrai problème c’est que ces chauffeurs ne sont pas aptes à conduire des véhicules de transport public. De plus, ils ne se sentent jamais responsables des vies de leurs passagers surtout quand ils savent qu’ils ne seront pas punis. Donc la meilleure solution serait que ces gars-là soient surveillés de près : de l’obtention de leur permis (qui devrait être spécial comme pour les pilotes d’avions transportant des passagers), jusqu’à leur état psychologique : un ivrogne ne devrait pas être autorisé à être responsable de la vie des passagers ! Et enfin, établir un système de cadence pour qu’ils évitent de jouer aux courses poursuites et faire le contrôle régulier de ces véhicules », souligne monsieur Nirina, un usager de la ligne D. « Les autorités responsables devraient prendre des mesures dans les plus brefs délais, avant que les usagers excédés par tant d’injustice ne prennent des mesures eux-mêmes », a-t-il ajouté.

En tout cas, hier 2 mai, les usagers des taxibe d’Ivato Alakamisy Ambohidratrimo avaient subi les conséquences perverses de l’interdiction de circulation des taxibe FIFIABE. Il en était de même des usagers des bus de la coopérative SOAMIRA.

Tribune M/car.

«  » » »HAFATRA HO ANTSIKA MPANDEHA BUS 119 ANKATSO sy 67″ » »

Tao ho ao dia matetika simba ny « EMBRAYGE » sy ny taova sasany mampandeha ireo fiara MAZDA 119. Entina fotsiny ireo fiara ireo, nefa tena misy simba tafahoatra ny sasany. Koa aoka isika mpandeha mba ho mailo, ho tena mailo sy hentitra ka hiteny ny Saofera raha misy zavatra mikatso ny fiara.
Fantatra fa Zandary ,Miaramila sy Polisy no tompon’ireny fiara MAZDA 119 ireny. Koa miangavy anareo ny tenanay ry namana mba hijery akaiky ny fahavoazan’ny fiaranareo sao dia hitera-doza eo ihany koa. Soso-kevitra ihany ny ahy, mba hisorohana ny loza.

marina sa tsy marina 1

marina sa tsy marina 2

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Un commentaire pour Fahafatesana, fahoriana… vono !!! Lozam-pifamoivozana (Tanà).

 1. ragasy dit :

  -Milafamaizana tokoa ireo jiolahy mpitatitra;
  – Fa iza moa no »patron »ireo ireo saofera-na taxi-be ireo? Miaramila,na zandary ngetroka. Izany no mahatonga ireo saofera tsy miraharaha; satria misy mpiaro;
  -avy aiza ireo saofera taxi-be ireo ny ankamaroany? Avy any ambanivohhitra; mandositra mitady asa tsy mila fahaizana firy. Ka mahatsiaro tena ho tafita rehefa mazo toerana saofera.
  Mila fitakiana fari-pahaizana ambonimbony izany ilay asa, mba hitsinjovana ny ho avy.
  -Ny fitsarana fioara koa, dia tsy tokony hijerevana tavan’olona. Fa rehefa tsy lany dia tsy lany, na an’ny jeneraly X aza ny fiara.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s