Ho lany tamingana ny omby sy ny olona.

Ho lany tamingana ny omby, satria dia sady tsy hisy tany Kijana ho azy no sady terena homena ny vidina ao am abbatoire Sinoa ao Ankily Ihosy.
Omby eo @ 70 isan’ andro no vonoin’ ny Sinoa ao, ka raha 10 andro da efa ho 700 izay, raha iray volana da 2.100 omby … ary raha herintaona dia … ??? io dia tsy mifidy vonoina, ny eny vontovorona indray dia 150 omby isanandro, afa-tsy ny alahady ihany jereo ireo sary ao ambany ireo, ny lohany sy taovany dia efa misy malagasy mpandray, ny ambiny alefa any chine. Rivolala Rajoelina  (FB).

Pr Harimalala Joseph : Mpitondra ankehitriny, misy mifamatotra amin’ny ratsy sy Satana

Tsy mitsahatra ny mampaneno lakolosy i Pr Harimalala Joseph manoloana ny trangan-javatra miseho sesilany eto amin’ny firenena izay misy fiantraikany goavana eny anivon’ny fiaraha-monina ny vokany. Tato ho ato dia sesilany ny lozam-pifamoivoizana ary toa ripaka tsikelikely ny malagasy amin’izay lozam-pifamoivoizana izay.

Tsy mbola nisy hoy izy fahafatesan’olona marobe toa izao raha tsy taty aorian’ny Tetezamita no mankaty, izany hoe efa hatrany am-piandohana dia efa niorina tao anaty fandatsahan-drà ity fanjakana ity ka mbola mitohy ny fandripahana ny malagasy hatramin’izao. Raha ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny bokin’ny Mpitoriteny toko 1 : 4 manao hoe : « Lasa ny taranaka iray ary mandimby kosa ny taranaka iray, fa ny tany mbola haharitra mandrakizay », izay mitohy eo amin’ny andininy faha 9 izany manao hoe : « Izay efa teo ihany no tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola hatao indray fa tsy misy zava-baovao akory aty ambanin’ny masoandro ».

Fanontaniana araka izany no apetraka amin-tsika vahoaka manao hoe : iza tamin’ny mpitondra 4 nifandimby teo hatramin’izao re no mba nanana fo nanetri-tena ka nifona tamin’Andriamanitra sy tamin’ny vahoaka malagasy ? Iza amin’ny mpitondra marina no tena mamono olona amin’izao fotoana raha toa ka nisy ny mpitondra nolazaina fa namono olona sy nankahalaina teo aloha ?

Ampanentren-tena no ilazana hoy ity mpandinika ity fa misy ny Jodasy mpamadika irak’ireo mpisorona ireo ihany koa eto Madagasikara ka mahasahy milaza manao hoe : « Homenareo ohatrinona aho hanolorako azy aminareo ?, araka ny bokin’i Matio 26 : 14-15, hany ka mirarak’ompana ny vonoan’olona tamin’ity Repoblika faha 4 ity, satria tena misy ny mahasahy manao vy very ny ainy amin’ny famonoana olona araka ny zava-nitranga teny Mahitsy ireny.

Midika izany fa manjaka eto Madagasikara ankehitriny ny 666, ary ahiana ho misy mpitondra mifamatotra amin’ny satana sy ny ratsy mihitsy satria hita fa mandrovi-tsihy mihitsy i Satana sy ny forongony satria efa fantany fa efa kely sisa ny androny. Araka izany dia hafatra no hampieritreretako anareo mpitondra fanjakana, dia ny voasoratra ao amin’ny Isaia 1 : 15-16 manao hoe : « Raha manaty tanana ianareo, dia hitampi-maso tsy hijery anareo aho ; eny na dia manao vavaka be aza ianareo dia tsy hihaino anareo aho. Misasà ianareo, diovy ny tenanareo, esory tsy ho eo anoloan’ny masoko ny ratsy fanaonareo ; mitsahara fa aza manao ratsy ».

Fanampin’izay dia hafatra ho an’ »ny malagasy rehetra araka ny ambaran’i Jesosy Kristy manao hoe : « Fa miambena sy mivavaha mandrakariva, mba hahery hianareo ka handositra izany zavatra rehetra ho avy izany ary hitsangana eo anatrehan’ny zanak’olona » Lioka 21 : 36. Ekena fa potika sy rava ny firenentsika amin’izao fotoana noho ny ataon’ny mpitondra kanefa aoka isika tsy ho kivy satria mbola eo ny Tompo.

Lezama. G Valosoa.

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s