Antananarivo. Fiaraha miasa eo @ CUA sy MCM.

Couverture CUA
.
Dinika sy Tafa tao @ Lapan’ny Tananan’Iarivo (Octobre 2015) : Fiaraha miasa eo @ roa tonta : CUA sy MCM. Mampahafantatra sy mizara ny vaovaon’ Antananarivo izahay Mcm.
.
Logo MCM

Rtoa Lalao Ravalomanana Ben’ny Tananan’Antananarivo.

antananarivo-wide-e1449085203330-640x360

CUA

logo 1MCM

publication deArp Helisoa. 13/08/2016.
Nampisakafo ireo mpiasa mpamafa lalana eto ami CUA ny ben’ny tanana Lalao Ravalomanana niaraka tamin’ireo mpiaramiombon’antoka aminy toy ny Oranga. Sedap. . ny Wings Food ary ny AAA Magro
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
 Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.

 

Arp Helisoa 2 Aout 2016.

Manala ireo fanaovana dokambarotra tsy aradalana ny CUA.

Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa. Photo de Arp Helisoa.

 CUA - Antananarivo.

FANALANA MPIVAROTRA TOAKA ANKALAMANJANA SY FISAVANA FIARA

 

Nidina tampoka nanaisotra mpivarotra toaka sady nanatanteraka fisavàna fiara mpitatitra (fiaraketsaka sy Taxi-brousse) ny ekipa avy amin’ny Fiadidiana ny Tananan’Antananarivo ny marainan’ny sabotsy lasa teo, nanomboka tamin’ny 4 ora. Nitarika izany ny Lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanàna Jean Gabriel Harison.

Mbola maro ihany ireo mpivarotra toaka ankalamanjana no sarona teo Analakely sy Tsaralalana, na teo aza ny fampiomanana sy fampitandremana efa natao. Noraofina avy hatrany ny entam-barotra sy latabatra nampiasaina. Mbola nomena fampitandremana farany izy ireny. Nanambara ny tomponandraikitra fa tsy hilefitra intsony ary hihamafy hatrany ny fisavàna.

Faritra maro kosa no nanatanterahana fisavàna Fiarakaretsaka (Taxi-Ville) sy Taxi-Brousse: Analakely, Mahamasina, Andrefan’Ambohijanahary, Anosibe, Ampefiloha ary Fasan’ny Karana. Taxi-brousse tsy nanara-dalàna telo (3) hihazo an’Antsirabe, miampy fiarakaretsaka roapolo (20) teo no sarona ary naterina avy hatrany teny amin’ny toerana fihibohana (Fourrière) teny Anosipatrana. Antony nanasaziana azy ireo ny niantsonana tamin’ny toerana tsy tokony nanaovana izany, taratasin’ny fiara tsy ara-dalàna, ny loko « beige crème » tsy voahaja, ny « lanterne » tsy manara-penitra, misy ny tsy fetezana eo amin’ny fiara, toy ny jiro tsy mirehitra, « frein à main » tsy mandeha, fitaratra tsy misy, lasantsy tsy mandalo anaty « réservoir », sy ny sisa.

Nankasitrahan’ireo nanatri-maso ny hetsika, indrindra indrindra ireo matianina amin’ny asa fitaterana.
Raha tanteraka hatramin’ny farany izao hetsika izao, hoy izy ireo, dia azo inoana fa hahazo tombontsoa amin’izay ireo mpamily manaraka ny lalàna velona, ary hiroso tsikelikely mankany amin’ny tena fampandrosoana ny Tanàna isika eto an-drenivohitra.
Koa manentana hatrany ny fahatsiarovantenan’ny tsirairay ny tomponandraikitra ny amin’ny tokony hanajana hatrany ny lalàna. Voalaza fa hitohy ny asa fanadiovana, ary sazy henjana no miandry ireo mbola minia mihoa-pefy.

Cua Serasera.

CUA a3 CUA a4

Cua a1 CUA a7

CUA a5 CUA a11

CUA a10 CUA a12

CUA serasera. 27/07/2016.

Atrikasa fanentanana ny mpiara-miombona antoka amin’ny fiahiana ireo tsy manan-kialofana

Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.

CUA serasera

Atrikasa fanentanana ny mpiara-miombona antoka amin’ny fiahiana ireo tsy manan-kialofana
Notanterahina androany teny amin’ny BMH Isotry ny atrikasa momba ny fiahiana sy famerenana anaty fiarahamonina ireo tsy manan-kialofana manerana ny fokontany 192 eto an-drenivohitra.
Mpandray anjara ny Minisiteran’ny Mponina, ny UNICEF, ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra, ireo avy amin’ny fikambanana tsy miankina mpanao asa soa maro, foibe fitaizana na fanarenana tsy manan-kialofana sy sahirana ara-pivelomana.
Fiarahana mikaon-doha hikatsahana vahaolana iraisana sy mahomby no tanjona. Anisan’ireny ny fanabeazana hahazoana mamelon-tena, ny fiahiana ara-tsosialy ny fianakaviana nipoirany, ny fanabeazana momba ny fahaiza-miaina, ny fahasalamana, ny fahadiovana.
Efa maro manko ireo toby sy foibe mandray an-tanana ny ankizy mpirenireny sy tsy manan-kialofana, na miankina amon’ny fanjakana na tsia, saingy mbola misy foana ireo mitsoaka mandao azy ireny.
Mahatsapa ireo mpandray anjara tamin’ny atrikasa fa tokony hatonina sy hohenoina izy ireny ary entanina fa tsy ailika avy hatrany.
Miandrandra vokatra mitondra mankany amin’ny vahaolana maharitra ny rehetra, indrindra fa ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra, satria sady asa sosialy no taratry ny fahadiovan’ny tanàna ny famerenana indray ireny zaza mpirenireny ireny any anivon’ny toby fitaizana na any anivon’ny fiarahamonina. Matotra rahateo ny fiaraha-mientana ho an’ireo mpiara-miombona antoka samihafa.

Cua Serasera 26/07/2016
 Isotry sy ny manodidina.
 Fanentanana ireo mpivarotra amoron-dalana
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.

Isotry sy ny manodidina

Fanentanana ireo mpivarotra amoron-dalana

Mitohy hatrany ny asa fanadiovana sy ny fanakisahana ireo mpivarotra izay manohintohina ny fifamoivoizana teny amin’ny faritra Isotry sy ny manodidina. Ny ekipan’ny DASS (Direction de l’Action Sociale et de la Sante) avy ao amin’ny kaominina Antananarivo-Renivohitra no nitarika ny hetsika ny Talata 16 Jolay 2016.

Isaky ny talata no anaovana ny hetsika toy izao miaraka amin’ny Sampandraharaha Misahana ny Mponina sy ny Asa Sosialy, ampian’ireo fokontany manodidina sy ireo departemanta sasany eto anivon’ny Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo, hoy ny Dokotera Vincent RAKOTOARISOA, Lehiben’ny Sampandraharaha Misahana ny Fianakaviana sy ny Zaza ao amin’ny BMH.
Tanjona ny mba hanohizana hatrany ny asa mba tsy hahavery momoka ny ezaka efa natomboka sy niarahan’izy ireo nanao, eo koa ny famaliana ny hetahetan’ny mponina sy ny fokontany. Ireto iero mifanome tanana amin’ny asa fanadiovana: Ny Boriboritany Voalohany, ny DASS, ny Tomponandraikitry ny tsena, ny Commissariat 4 ème Arrondissement, ny Sefo Fokontany FIATA, Ambalavao-Isotry, Cité Ampefiloha, Antohomadinika-Sud ary Avaratetezana-Bekiraro.


Raha ny Departemanta ny DASS manokana, ny lafiny fanentanana sy ny fampianarana ny mpivarotra no tena nimasoany. Efa maro araka izany ny fanentanana nataon’izy ireo toy ny fanentanana amin’ ny fanajana ny “Alignement”, ny fanajana ny fahadiovana sy filaminana, ny tsy maintsy itondran’ireo mpivarotra kifafa sy sobika, ny fanajana ny ora fidirana sy firavan’ny mpivarotra, ny tsy maintsy hanadiovan’izy ireo ny toerana avy nivarotany.
Hita ary hatreto fa efa mivaingana ny vokatry ny ezaka izay natao, mikoriana tsara ny fifamoivoizana. Tsara homarihina fa efa natomboka tamin’ny 01 Jolay ity hetsika ity, ary hitohy hatrany.

Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.

Arp Helisoa. 21 Juillet 2016.

Nihaona tao amin’ny lapan’ny tanana Analakely ny ben’ny tanana 6 andrenivohitra: Mahajanga. Antsirabe. Toliara. Diego . Faradofay ary ny ben’ny tanana eto Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana .

Fantatra tao anatin’izany fa hisy ny fiarahamiasa eo amin’izy ireo

Photo de Arp Helisoa.

  CUA serasera. 21/07/2016.

Photo de CUA serasera.

CUA serasera

Fanomanana fitakiana hetran-trano teny amin’ny Boriboritany Fahadimy

Niroso tamin’ny fanisàna ireo trano tsy mbola nahaloa hetra ny avy eo amin’ny Boriboritany Fahadimy nanomboka ny Alakamisy13 Jolay teo. Tsy nahatratra 20% akory ny fidiran-ketra tamin’ny taon-dasa, ka izay no anton’ny hetsika, araka ny nambaran’ny Delegen’ny Boriborintany RAKOTO Emmanuel Richard.


Fepetra noraisina ny fametrahana takelaby tamin’ireo trano 600 manamorona ny arabe manerana ny Fokontany 27. Anisan’ izany ny eny Ankorondrano, Ambatomainty ary Ivandry. Noraiketina an-tsoratra avokoa ny adiresin’ireo trano ireo, ny mikasika ny fampiasàna ny trano, ny taratasy momba ny fandoavan- ketra sy ny fahazoan- dalana hanorina, sy ny sisa.


Aorian’izao hetsika dia hisy ny fampilazàna an-taratasy havantana any amin’ireo tompon’ny trano nametrahana ny takelaby, hampahafantarana azy ireo ny hetra tokony haloa, rehefa vita ny fanamarinana ataon’ny IFPB sy ny Ekipa Teknika avy ao amin’ny Boriboritany.
Mandritra izany koa no hanavaozana ny lisitry ny mpandoa hetra rehetra.
Mbola hitohy amin’ny faritra maro iadidin’ny Boriboritany Fahadimy ny hetsika fanentanana ny mponina ho amin’ny fanarahan-dalàna.

Arp Helisoa. 20/07/2016.

Nidina teny amin’ny kaominina Ampitatafika ny ben’ny tananan’Antananarivo Renivohitra amin’ny hijerena ny fomba hanatsarana ny fambolena sy fiompiana izay jifain’ny mponina andrenivohitra. Nisy ny fijerena ny olana mahazo ireo tantsaha tamin’izany . Kaominina maro no hiarahiasa amin’ny CUA eto izay marihina fa tetik’asa hiarahana amin’ny AFD.Masomboly,zezika., fanafody indrindra ny rano no tena olana ety antoerana. kanefa toerana mamatsy renivohitra maro eto Madagasikara

Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.

CUA serasera. 19/07/2016.

 

Fiaraha-miasa eo amin’i Kaominina Antananarivo Renivohitra sy Moroni

Sehatra efatra (4) no hiarahan’ny Kaominina Antanananarivo-Renivohitra sy Moroni Renivohitr’i Comores hiasa.


Nivoitra izany omaly nandritra ny fitsidihan’ny Lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanàna sady Ben’ny Tanàna Mpisolotoerana Vonjimaikan’i Moroni Andriamatoa DADA Mustapha Chamsoudine ireo tomponandraikitra ao amin’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra, nahitàna ny Lefitra Faharoan’ny Ben’ny Tanàna Julien Andriamorasata sy ny Talen’ny Kabinetra Jean Pierre Rakotoarivony.

Ireo sehatra efatra hiaraha-miasa eo amin’ny tanàna roa ireo dia fifanakalozana eo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena, ny tanora, ny lafiny kolontsaina ary ny sehatry ny tontolo iainana, amin’ny maha-samy firenena manana harena ara-boajanahary tsy manam-paharoa an’i Madagasikara sy Comores.


Tafiditra amin’ny fiaraha-miasa’ny tanàna aty amin’ny faritry ny Ranomasimbe Indiana izao fitsidihan’ity vahiny manan-kaja ity izao. Efa tatsy Port-Louis, Renivohitry ny Nosy Maorisy izy, talohan’izao nivahinianany teto Antananarivo. Izany dia fiaraha-miasa eo amin’ireo firenena samy ao amin’ny COI, na ny Vaomieran’ny Ranomasimbe Indiana, izay i Comores no filoha mpitarika amin’izao fotoana izao. Fiaraha-miasa amin’ny Fikambanana Iraisampirenen’ireo Ben’ny Tanàna’ny Tany Miteny Frantsay na AIMF koa.
Amin’ny volana aogositra hoavy izao fara-fahatarany dia efa hisy ny dinik’asa eo amin’ny Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo sy Moroni, ho fanatanterahana ireo fiaraha-miasa efa voafaritra ireo.

 CUA serasera. 13/07/2016.
 DELEGASIONA PARLEMANTERA AVY ANY HONGRIE
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.

DELEGASIONA PARLEMANTERA AVY ANY HONGRIE NITSIDIKA NY BEN’NY TANANA LALAO RAVALOMANANA

Nitsidika ara-pomba fifanajana ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Ramatoa Lalao Ravalomanana androany maraina ny Delegasiona Parlemantera avy any Hongrie, izay nandray anjara tamin’ny Fivorian’ny Vondron’ny Parlemantera Frankôfôna andiany faha-42 nampiantranoan’i Madagasikara.


Fanirian’ny roa tonta ny hamerenana indray ny fiaraha-miasa nisy teo amin’ny Madagasikara sy Hongrie. Ho an’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra manokana, ny sehatry ny fizahantany sy ny sehatra ara-tsosialy no tokony hiasàna miaraka, hoy ny Ben’ny Tanàna. Nampanantena ireto Delegasiona Parlemantera avy any Hongrie ireto fa hitondra izany hetaheta izany any amin’ny rafitra mpanatanteraka any amin’ny fireneny. Amin’ny fiverenan’izy ireo eto Madagasikara ny volana Novambra 2016 handray anjara amin’ny Fihaonana Antampon’ny Tany Miteny Frantsay no ahafantarana ny tohiny, hoy ireto vahiny manan-kaja ireto.

Marihina fa nanolotra fanomezana fahatsiarovana ho an-dRamatoa Ben’ny Tanàna ny vahiny. Taorian’ny fihaonana dia nametraka fehezam-boninkazo teny Isoraka, teny amin’ny lalana Beniowsky ny Delegasiona avy any Hongrie, ho mariky ny nandalovany teto amin’ny renivohitr’i Madagasikara.

Publication de CUA serasera. 12/07/2016.

Andriamatoa Abdou Karim Meckassoua. Filohan’ny APF.

Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
·

FITSIDIHIN’NY FILOHAN’NY APF NY BEN’NY TANANAN’ANTANANARIVO
Nitsidika ara-pomba fifanajana ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Lalao Ravalomanana androany maraina ny Filohan’ny APF na ny Vondron’ny Parlemantera Frankôfôna, Andriamatoa Abdou Karim Meckassoua.
Nandritra izany no nanehoany ny fisaorana sy fankasitrahana ny vahoaka malagasy sy ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo noho ny fahatontosan’ny Fivoriana andiany faha-42 n’ny Vondron’ny Parlemantera Frankôfôna, tao anatin’ny filaminana sy fahombiazana.


Nambaran’ity vahiny manan-kaja ity fa homena hasina manokana ny vehivavy amin’ny ankapobeny, fa indrindra indrindra ny ankizivavy, amin’ny alalan’ny fehin-kevitra nivoitra avy amin’ity fivoriana teny amin’ny CCI Ivato ity.
Tsara no ahafantarana fa sady Filohan’ny Antenimierampirenena any Centrafrique no Filohan’ny Vondron’ny Parlemantera Frankôfôna (APF) Andriamatoa Abdou Karim Meckassoua izay nitsidika ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana androany.

Paris.

CUA serasera9 juillet, 13:46 ·

AKON’NY FITSIDIHAN’NY BEN’NY TANANA TANY PARIS FRANTSA

Hitohy ary hohamafisina ny fiaraha-miasa eo amin’ny Région Ile-De-France sy ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra. Samy naneho fahavononana hifanome tanana ho amin’ny tombontsoan’ny mponin’Antananarivo ny roa tonta nandritra ny fihaonana narahina dinik’asa tany Paris, tamin’ny fandalovan-dRamatoa Lalao Ravalomanana. Nihaona tamin’ny Ben’ny Tananan’Antananarivo tamin’izany Andriamatoa David Douillet, Filoha-Lefitry ny Région Ile-De-France izay eo am-pamaranana ny fe-potoam-piasàny sy ny Filoha-Lefitra vaovao Andriamatoa Othman Nasrou, notronin’ireo mpiara-miasa aminy.

Nisy koa ny fihaonana narahina dinik’asa teo amin’Andriamatoa Jean-Pierre Marcelli, Talem-paritra Misahana an’i Afrika ao amin’ny Sampandraharaha Frantsay Momba ny Fampandrosoana (AFD), tao amin’ny foiben-toeran’ny AFD tao Paris ihany. Nandritra izany no nanaovana jery todika ny fiaraha-miasa efa tontosa, namaritana ireo tetikasa tokony hotanterahina mandritra ity taona ity sy ny amin’ny taona manaraka. Nanatrika ny dinika rehetra ny Tale Jeneralin’ny AFD izay vao haingana no nandalo teto an-drenivohitra.

Tsy tanteraka tamin’ny ora farany kosa ny fihaonana teo amin’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny Sekretera Jeneralin’ny OIF Ramatoa Michaelle Jean noho ny antony fandaminana ara-potoana.
Niara-dia hatrany, nanotrona an-dRamatoa Ben’ny Tanàna nandritra ireo fihaonana ireo Andriamatoa isany Jean-Pierre Rakotoarivony, Talen’ny Kabinetra sy Hélian Ralison, Mpanolotsaina.

Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Ny ben’ny tanana Lalao Ravalomanana sy ny mpiaramiasa aminy naka sary niaraka tamin’ireo ao amin’ny Region ile de France

CUA serasera

FIZARANA KOPIA FAOBE

Andiany faharoa tamin’ny fizaràna kopia (sora-piankohonana) faobe no notanterahana ny sabotsy 02 Jolay teo, nanoloana ny Lapan’ny tanànana tetsy Analakely.


Olona 2500 any ho any avy amin’ny Boriborintany enina eto an-drenivohitra sy ny kaominina manodidina no nisitraka izany. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Rotary Club Antananarivo Doyen sy ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra ary ny Ministeran’ny Fitsaràna io hetsika kopia faobe io.


Nanambara ny Filoha Lefitry ny Rotary Club Antananarivo Doyen Rtoa LISY RALITERA fa matetika no amaivan’ny ray aman-dreny ny fanoratana ny zaza teraka any anivon’ny kaominina, ka zary sakana lehibe eo amin’ny ho avin’ny zaza manontolo izany.
Mbola mahatratra 30 % amin’ny zaza malagasy hoy izy no tsy manana kopia nahaterahana.


Marihina fa mbola hitohy amin’ny faritra hafa eto Antananarivo –Renivohitra ity hetsika kopia faobe iarahan’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra,sy ny Rotary Club Analamanga Doyen ary ny ministeran’ny Fitsarana ity. Mbola ihitatra any amin’ny faritany koa.
Nisolotena ny Ben’ny Tanànanan’Antananarivo ny mpanolon-tsaina teknika manokana Andriamatoa Henri RANDRIANTIANA.

Sonia 1

Sonia 2 Sonia 3

Sonia 4 Sonia 5

Sonia 6 Sonia 8

Sonia 9 Sonia 10

CUA serasera. 4 Jolay 2016.

 

FANDAHARAM-POTOANAN’NY DIDI-POITRA FAOBE ETO ANTANANARIVO RENIVOHITRA

CUA Didim-potra 2
Cliquer pour agrandir.
CUA Didim-potra 1

Bmh Cua Civisme. 1 Juillet. 2016

Hain-trano, Manarintsoa Isotry. 

Mitohy ihany ny fisaonana nohon’ny ain’olona telo afaka Manarintsoa, ny roa tamin’ireo ankizy 12 taona nibaby ny zandriny 5 taona nanezaka hivoaka fa tsy afaka dia maty kila mbola nifampibaby
Misaoana Tana
 HAIN-TRANO TENY MANARINTSOA-ISOTRY SY ANATIHAZO
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.

HAIN-TRANO TENY MANARINTSOA-ISOTRY SY ANATIHAZO

Tonga nankahery sy nijery ifotony ireo olona niharam-boina vokatry ny hain-trano omaly alina teny amin’ny fokontany Manarintsoa-Isotry sy Anatihazo ny avy ao amin’ny Fiadidian’ny Tananan’Antananarivo, androany marina. Nisolo tena an-dRamatoa Ben’ny Tananan’Antananarivo-Renivohitra ny Lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanàna Jean Gabriel Harison sy ny Mpanolotsaina Teknika Manokana Henri Randriantiana.
Olona 3 no namoy ny aina tao anatin’izao haintrano izao, ka Renim-pianakaviana ny iray, miampy ankizy mianadahy 5 sy 13 taona.


Tamin’ny 10 ora tany ho any no nanomboka ny afo ny alin’ny alakamisy nifoha zoma. Trano 63 tafo no may: ao anivon’ny fokontany Manarintsoa ny 12 amin’ireo, ary ao anatin’ny fokontany Anatihazo ny 51 hafa.
Anisan’ny nandray andraikitra betsaka ny Vondron’ny Mpamonjy Voina. Teo koa ny BMH izay nikarakara ny fitaterana ny razana sy ny maratra. Nisy tompondraikitra avy amin’ny sampana sosialin’ny CUA koa nanao fanadihadihana hamantarana ny filàn’ireo niharam-boina sy ny fanampiana ilaina maika.

(26 Juin, Fetim-pirenena).  Ny fananganana ny sainam-pirenena dia fampisehoana ny fitiavan-tanindrazana ary adidy amin’ny maha-malagasy antsika
Flag Tana 26 JUIN
Photo de Guy Rivo Randrianarisoa.
Photo de Guy Rivo Randrianarisoa.

Guy Rivo Randrianarisoa

Ho fiaraha-miory amin’ireo fianakaviana namoy ny havany dia Misaona isika eto Antananarivo. Noho izany dia nahidina ny sainam-pirenena sy ny sainan’ny tanànan’Antananarivo renivohitra. Tonga nanatontosa izany miaraka amin’ny Ben’ny tanàna eto Antananario Renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana izahay notarihan’ny filoha Ravalomanana.

Arp Helisoa. 27 Jona 2016.

Hopitaly HJRA ,Tonga eto ny filoha Marc Ravalomanana mivady mamangy ireo naratra teny Mahamasina omaly

Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.

Arp Helisoa. Mahamasina 26 Jona 2016.

Mahamasina 26jona. Ireo solotenan’ny CUA nanatrika ny matso teny antoerana

Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.

Mahamasina 26jona 2016

Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.

Arp Helisoa. 23 JUIN 2016.

 Nisy ny fanadiovana faobe teny Anosizato mihazo an’Anosibe ny maraina nanomboka tami 7ora maraina teo notarihin’ny beny tanana Lalao Ravalomanana. Manentana ny rehetra i Neny mba hitandro ny fahadiovana.
Photo de Arp Helisoa.
 Photo de Arp Helisoa.
                   Photo de Arp Helisoa. .
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.

Arp Helisoa . 22 Juin 2016.

Hisy ny fiarahamiasa ami Cua sy ny orin’asa DZAMA ami fanadiovana ny tanana ka ny boriborintany faha 4no ahazo tombondahiny amizany. Nisy ny fanoloran’ity orinasa ity fitaovana fanadiovana . atomboka rahampitso alakamisy ny fanadiovana faobe miainga eo Anosizato manomboka ami 7maraina. handray anjara ami fanadiovana ny ben’ny tanana Lalao Ravalomanana. Tsy hijanona ho rahampitso ihany fa ho tohizana indray mandeha isankerin’andro mba hitohy hadio ny tanana

Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.

Ho tohin ny fametrahana ireo jiro nanazava ireo elakelatrano dia nanolotra fitaovana fanadiovana indray ny orinasa Vidzar…. Misaotra azy.Ny Ben ny tanana, ny depiote ary delegue dia nanao ny fandaminana ka hisy andro iray isakerinandro hanaovana fanadiovana faobe. Hafatry ny Ben ny tanana dia tokony mitohy tsy mijanona fa isanandro ny fanadiovana …leo ny loto mihavosa ny vahoaka fkt Anosizato est ouest ary Angarangarana

 –

CUA serasera. 22 Juin 2016.

TSARA HO FANTATRA MOMBA NY FANOTOFANA TANY ENY AMIN’NY MARAIS MASAY
Ho tohin’ny resaka manodidina ny fanotofana ny tany eny amin’ny Marais Masay, dia mitondra izao fanazavana manaraka izao ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra, mba hialàna amin’ny hevi-diso samihafa iniana aely:


1- Raha misy ny fanotofana tany iray dia mazava ho azy fa faritra azo anorenana izy izay (Zone urbanisable). Rehefa nandray fahefana ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Lalao Ravalomanana (Oktobra 2015), anisan’ny fe-petra noraisiny voalohany ny famoahana didimpitondrana (Arrêté municipal) nampiantona ny fanomezan-dalana hanototra tany, noho ny gaboraraka hita taratra teo aloha. Koa izay te-hanototra na te-hanohy ny fanotofana dia tsy maintsy mandalo ao amin’ny Kaominina, ka sady voaara-maso izany no voarindra.


2- Ny Kaominina no zana-tohatra farany manome alalana amin’ny fanotofana tany, ao aorian’ny Ministera ao amin’ny Fiadidiana ny Repobika misahana ny Tetik’asan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany, ny Ministeran’ny Asa Vaventy, Ny Ministeran’ny Tontolo Iainana, ary ny APIPA.


3- Momba ny honahona eny Masay dia efa nanana fanomezan-dalana hanototra azy ny orinasa maorisiana iray, ny taona 2008, navoakan’ny Filohan’ny Delegasiona Manokan’ny Tananan’Antananarivo tamin’izany. Saika hanorina fotodrafitrasa handraisana ny fivoriamben’ny Vondrona Afrikana ny taona 2009 ity mpandraharaha ity. Efa voatototra hatrany amin’ny 50 isan-jato io tany io tamin’izay fotoana izay. Midika izany fa nanana ny taratasy ara-dalàna rehetra ny orinasa. Nangataka ny handinihana indray ny antontan-taratasiny àry ny mpandraharaha maorisianina tamin’ity taona ity. Koa satria mikasika ny fampiantonana no didimpitondrana efa noraisin’ny Ben’ny Tanàna, dia nomena azy ny «Dérogation spéciale» na fahazoan-dalana manokana hahafahany manohy ny fanorenana, ny taona 2016. Io «Dérogation spéciale» io izany no namono ny «Arrêté de suspension», izay fahefana ara-dalàna ananan’ny Ben’ny Tanàna, ary mifanaraka rahateo amin’ny fenitry ny fitohizan’ny raharaham-panjakana (Continuité de l’Etat).


4- Koa mipetraka ny fanontaniana : nahoana no ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra irery no iantefan’ny fanakianana fa anisan’ny tompon’antoka koa ny Ministera ao amin’ny Fiadidiana ny Repobika misahana ny Tetik’asan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany, ny Ministeran’ny Asa Vaventy, Ny Ministeran’ny Tontolo Iainana, ary ny APIPA, izay efa nandinika ara-teknika sy nanome ny alalana talohan’ny Ben’ny Tanàna?

Masay fanotofana

Association Alexia. « Opération Bodofotsy ».

Agir contre L’EXclusion et pour l’Insertion des 4 Amis

La publication de notre première Opération Bodofotsy a atteint 16 647 personnes depuis son lancement. Merci aux 148 mentions J’AIME, aux 16 647 qui ont lu la publication, à ceux qui ont déjà participé.

J’ai pu constater la motivation des simples citoyens, anonymes, qui ont agi par devoir, par compassion, et par amour…et la plupart de ces donateurs se trouvent à Madagascar. Nous allons procéder à la publication des dons cueillis à la fin de la semaine.

Pour l’instant, il n’y a que 2 personnes en Europe, rien ailleurs, pourtant la publication a atteint tous les coins du monde, jusqu’en Brésil, Australie, dans certains pays de l’Afrique et aux USA et surtout en France, mon lieu de résidence.

Ce n’est pas grave, car le but n’est pas de se faire connaître mais d’inciter tout le monde à agir, avec ce qu’on peut.

L’hiver passera bien sûr… Mais à quel prix? Ne fermons pas nos yeux parce qu’ils sont loins, et parce qu’ils ont choisi cette vie-là et que Dieu ira les aider…

La première distribution aura lieu au début du mois de Juillet. N’attendez pas trop! Un bodofotsy, c’est le prix d’une bouteille de Coca 50cl dans un café, un sandwich jambon-beurre, deux pains aux raisins….

Nous avons essayé de mettre tous les moyens possibles pour recevoir vos dons, surtout sur leetchi.com en cliquant ici https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-alexia

Encore merci!

Christiane,

Association ALEXIA Agir contre L’EXclusion et pour l’Insertion des 4 Amis

Photo de Association Alexia.

LEETCHI

C’est facile, sécurisé et rapide.

Il suffit de cliquer …  Leetchi.com

A vos cartes, prêts? Offrez! ❤

Merci

Bienvenue sur cette cagnotte Je recolte de l’argent afin d’offrir des couvertures aux familles qui vivent dans les rues d’Antananarivo en cet hiver.Ici vous pouvez…
 –
CUA serasera 21 Juin 2016.
.

CUA sy ny AFD teny Ankazomanga

Hiditra amin’ny dingana faha-3 ny fandaharan’asa lalankely iarahan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny AFD, Agence Française de Développement, na ny sampandraharaha Frantsay momba ny Fampandrosoana. Nidina ifotony teny Ankazomanga, ao amin’ny Boriborintany faha-3 sy faha-6 ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana, sy ireo iraka avy amin’ny AFD, notarihan’ny tale ao amin’ity AFD ity eto Madagasikara, Jean David Naudet, nijery sy nanao tombana ny dingana voalohany sy faha-2 tamin’ity tetikasa ity androany maraina. Izao tetikasa izao dia natao indrindra hanalana ny fahasahiranan’ny mponina amin’ny faritra iva, hanomezana azy ireo lafiny fidiovana sy fahadiovana manara-penitra amin’izany faritra iva izany. Ahitana foto-drafitrasa toy ny lalankely, tetezana, tatatra, toeram-patsakana, trano fivoahana sy fidiovana,… ireo foto-drafitrasa nojerena ireo.

Mialohan’ny hanombohan’ny dingana faha-3 amin’ny fandaharanasa dia ilaina ny fanaovana tombana ireo efa vita teo aloha. Fantatra fa hisy ny fanadiovana ireo tatatra ao amin’ity fokontany Ankazomanga ity, hatao amin’ny alalan’ny asa tana-maro na HIMO izany, ka ny Kaominina Antananarivo Renivohitra no hiantoka ny famatsiambola, vita ny fanadiovana, hangatahana ny famatsiambolan’ny AFD ho fiarovana ireo foto-drafitrasa misy, sy ny hanohizana ireo foto-drafitrasa hafa hatao amin’ny dingana faha-3.

Nambaran’ny ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana, fa tsara tokoa izao fiaraha-miasa izao saingy mila hamafisina ny fanaraha-maso ary hiarahana amin’ny eny ifotony eny amin’ny fokontany. Misy ny famatsiambola madinidinika maromaro amin’ny fiaraha-miasa, mitentina eo amin’ny 5 000 euros na 16 tapitrisa Ariary avy. Tao aorian’ny teny Ankazomanga, nanao dinikasa tao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely avy hatrany ny avy amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ny avy amin’ny AFD, ny AGETIPA, ireo sefo fokontany voakasiky ny tetikasa,… Olona miisa hatramin’ny 7 hetsy mahery no voakasiky ny tetikasa lalankely ity, amin’ireo boriborintany 6 eto Antananarivo, sy ireo Kaominina miisa 14 manodidina ny renivohitra.

CUA serasera. 20 Juin 2016.

 

FIZARANA FANAMPIANA HO AN’NY BEANTITRA SY SAHIRANA

Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.

Olona 250 (beantitra sy sahirana) isaky ny Boriborintany 5 eto Antananarivo-Renivohitra no nizaràna fanampiana teny amin’ny Kianja Mitafon’i Mahamasina androany maraina, mba hahazoan’izy ireo mifety ao anatin’ny Asaramanitra.

Vary, savony voamaina, labozia sy harendrina no natolotra azy ireo, vokatry ny fiaraha-miasan’ny Minisiteran’ny Mponina sy ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra.
Amuin’ny zoma hoavy izao kosa no hanatanterana ny anjarany ny ao amin’ny Boriborintany faha-6.

Tonga nitarika sy nanome voninahitra ny lanonana ny Minisitry ny Mponina Onitiana Realy, notronin’ireo Delegen’ny Boriborintany eto an-drenivohitra.
Marihina fa mbola hitohy mandritra ny herinandro ny hetsika fa santatra ihany ny teny Mahamasina androany maraina.

Cua Serasera. 20 Juin 2016.

 CUA & REGION ILE-DE-FRANCE
Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.

CUA serasera

Ny lafiny fitaterana, ny fihariana ara-pambolena ary ny fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny samihafa ara-tsosialy. Nifantoka tamin’ireo ny fihaonana teo amin’ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Lalao Ravalomanana sy ny Delegasiona avy amin’ny Région Ile-De-France, notarihin’ny Tale Jeneraly Lefitra Jack Beltrand, androany maraina tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely.

Maika, na marolafy aza, ny sehatra hiaraha-miasa satria ny fampirantiana ny asam-pikarohana sy ny sehatra efa niaraha-niasa nandritra ny 20 taona mahery no tsy maintsy iaingàna manomboka izao.

Nanipika ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana fa ilaina ny fiaraha-mikaon-doha manodidina ireo sehatra ireo mba hamaritana ny laharam-pahamehana manomboka izao. Amin’ny herinandro ambony no hanatanterahana izany. Hojerena manokana ny fitaterana sy ny fanatsaràna azy hialàna amin’ny fitohanana. Eo koa ny fanajariana ny fambolena sady famoronana asa mahavelona, mampidi-bola isan-tokantrano.

Tsahivina fa manolotra teknôlôjia hiaraha-miasa amin’ny Tananan’Antananarivo ho fampanjariana sy hanatsarana ny fari-piainan’ny mponina eto an-drenivohitra ny fiaraha-miasa eo amin’ny Région Ile-De-France sy ny CUA.

CUA serasera. 17 Juin 2016.

 Fanokafana ny carnaval de Madagascar, lapan’ny tanana Analakely io maraina io

.

Nisokatra tamin’ny fomba ôfisialy androany maraina teo Analakely ny «Carnaval de Madagascar» andiany faharoa, karakarain’ny Foibemparitry ny Fizahantany eto Antananarivo (ORTANA).

Telo (3) andro no haharetan’ny hetsika eo amin’ny Araben’ny Fahaleovantena, tafiditra ao anatin’ireo fety aman-danonana samihafa hankalazana ny Fetimpirenena 2016.

Nandritra ny lahateniny no nanasongadinan-dRamatoa Ben’ny Tananan’Antananarivo Lalao Ravalomanana ny maha-ambohipihaonan’ny soatoavina sy kolontsaina malagasy manerana ny Nosy an’Antananarivo, mandritra izao Carnaval izao. Norariany mba ho fanoitra lehibe ho an’ny fizahantany ny hetsika toa itony, satria tena fihaonambe maneho ny firaisankina madio sy fifanomezan-tanana. Ananantsika ny harena na ny ara-kolontsaina na ny ara-javaboahary tsy fahita firy, hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana. Sady hahazoana mampahafantatra an’i Madagasikara an’izao tontolo izao izany, hoy izy, no fanoitra hoentintsika mandresy ny fahantrana sy hanomanantsika ny soa ho an’ny taranaka any aoriana.

Teo am-pamaranana ny lahateniny dia nirary ny isan-tokantrano, tamin’ny alalan’ny Fiadidiana ny Tananan’Antananarivo, mba samy hifaly ao anaty filaminana sy hafaliana mandritra ny fetin’ny Asaramanitra, Ramatoa Ben’ny Tanàna.

Ny Minisitry ny Fizahantany Roland Ratsiraka no nisolotena ny fitondrampanjakana sady nanokatra tamin’ny fomba ôfisialy ny andiany faharoa amin’ny Carnaval de Madagascar.

Danseurs Androy Ph. Jeanne Richard RFI
Bmh Cua Civisme. 16 Juin 20216.
Vita ny fampianarana Civisme ny ankizin’ny EPP 94 isa eran’ny vohitra Antananarivo. Tafita ny hafatra sy fampifaliana ireo mpianatra ireo. Programan’i Mme le Maire, notanterahina tanaty Ezaka RRI3 telo volana no nanaovana izany ary torohevitry ny lefitry ny Ben’ny tananan’Antananarivo ny pitsopitsony ara-teknika. Hiverina hampianatra isan-tsena sy isam-pokontany indray ny ekipa maherin’ny CUA/DASS/Service Civisme. Mampahery ny ekipan’ny Civisme ny Ben’ny Tanana, ny Sekretera Jeneraly, ny Tale sy ireo Staff CUA amin’izany adidy mavesatra izany. Isaorana ihany koa ny tsara sitrapo izay nampindrana maimaimpoana ny fanamafisam-peo, ny UNICEF nanome banderole, ny fanampian’ny Mpitsabo BMH.
CUA civisme

CUA serasera. 16 Juin 2016.

Fankalazana ny 26 jona

Carnaval de Madagascar eo amin’ny Araben’ny Fahaleovantena Analakely
Nanatanteraka valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny talata teo ireo mpikarakara ny «Carnaval de Madagascar» sy ny fankalazana ny Fetim- pirenena, notarihin’ny Foibemparitry ny Fizahantany Analamanga (ORTANA), hotanterahina ny 17 ka hatramin’ny 25 Jona ho avy izao, etsy amin’ny Araben’ny Fahaleovantena Analakely.


Nampahafantarina nandritra izany ny tetiandro sy ny fandaminana. «Madagasikara mandroso no tanjona iombonana » no lohahevitra anompanana ny lanonana manontolo, ary ny maha-Renivohitra an’Antananarivo, ivon’ny filaminana sy fahadiovana, no havoitra mandritra izany. Mpiray ombon’antoka voalohany ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra sy ny Orinasa Orange Madagascar.


Toy izao ny fandaharam-potoana :
17 Jona 2016 amin’ny 11 ora : Lanonam-panokafana ôfisialy-Parvis Analakely
17-18- 19 Jona 2016: CARNAVAL ahitàna:
– Podium
– Défilé Parade: 12h à 14h
– Varotra fampirantiana: 10h à 17h
– Fampisakafoanana (Restauration)
– Tranoevan’ireo Foibemparitry ny Fizahantany (Stands des Offices Régionaux du Tourisme) sy ny avy any amin’ny Faritra
– Lalao maro samihafa (Jeux divers)
20 hatramin’ny 25 jona 2016: Hetsika ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena, ahitàna:
– Podium
– Varotra fampirantiana (amin’ny10 ora maraina hatramin’ny 5 ora hariva)
– Fampisakafoanana (Restauration)
– Lalao maro samihafa (Jeux divers)
– Diaben’ny Harendrina


Marihina fa ny Polisy Nasionaly, ny Polisy Monisipaly ary ny «Sécurité Civile» no hiantoka ny fitandroana ny filaminana mandritra ny hetsika rehetra. Ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra kosa no hisahana ny fahadiovana manodidina.

CUA - Antananarivo.

Cua Serasera 14 Juin 2016.

Fankalazana ny faha-30 taonan’ny Boriborintany Voalohany

Natomboka tamin’ny fomba ofisialy androany maraina tao amin’ny foiben-toerany tetsy Soarano ny tsingerintaona faha-30 nijoroan’ny biraon’ny Boriborintany Voalohany. Nanokatra izany tamin’ny fomba ôfisialy ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, Lalao Ravalomanana. Nanome voninahitra ny fotoana ny Filoha-Lefitry ny Antenimieram-pirenena Maître Hanitra Razafimanantsoa, ny Lehiben’ny Faritra Analamanga Ndranto Rakotonanahary, ny Lehiben’ny Distrikan’Antananarivo I, ny Delegen’ny Boriborintany Voalohany, Jacques Razafimbelo Arinosy.

Nisongadina tamin’izany fa hiara-hiasa amin’ny fampandrosoana ny Renivohitr’i Madagasikara ny Faritra Analamanga sy ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra. Fanambin’ny Boriborintany Voalohany, ary mampiavaka azy ny famitàna eo no eo ny kôpian’ny soram-piankohonana, ny antsoina hoe «légalisation» sy ny «certification», na ny fanamarinana ireo taratasy samihafa.
Mahatratra 285 ny mpiasa ao amin’ity Boriborintany ity ka ny 185 amin’ireo no mpanadio tanàna.
Marihina fa mandritra ity taona ity no hanamarihana ny taona faha-30 taona niasan’ny Boriborintany Voalohany.

Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.

Cua Serasera . 13 Juin 2016·

Fiaraha-miasa Pompiers Malagasy-Kanadiana

Nifarana androany tolakandro teny Tsaralalana ny fiofanana nataon’ny Vondron’ny Mpamonjy Voina eto Antananarivo-Renivohitra.
Ny Sampana mpamonjy voina kanadiàna avy niofana 3 taona tany amin’ny Kôlejy Montmorency no nanofana azy ireo nandrtra ny 2 herinandro, teo ambany fitarihan’ny Kapiteny Christian Bernard.
Nampiseho ny traikefa voarainy nandritra ny fiofanana ireo mpamonjy voina malagasy, tamin’ny alalan’ny fihetsika nahavariana ireo nanatri-maso.
Marihina fa mbola hitohy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny mpamonjy voina malagasy sy kanadiàna, amin’ny alalan’ny fizarana traikefa sy fanampiana ara-pitaovana.
Nisolo tena ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana nandritra ny teny Tsaralalana ny Talen’ny Kabinetra Rakotoarisony Jean Pierre.

 

Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.

Asabotsy 11 Jiona 2016.

Misokatra ny AAA Magro eto Behoririka

Sary, Arp Helisoa.

Guy Rivo Randrianarisoa Misokatra tanteraka ho an’ny mpanjifa ny Magro eny Behiririka nanomboka aninkeo maraina. Fanombohana iny koa dia mirary soa indrindra ho anareo izay nahazo asa. Mbola ho avy ny manaraka. Tsy natao andrangitana ho anareo mpankahala fa lalam-piainana daholo izany.

Arp HelisoaTena maro ireo mpanjifa tonga ato ami magro amizao ora izao

behoririka 12. Arp Helisoa

behoririka 17a Arp Helisoa

behoririka 18

Yvon Rakotomalala . 11 Juin 2016.

Vao maraina dia efa nirohotra namonjy niantsena tao @ AAA MAGRO teto Behoririka, ny mpanjifa, ary hita taratra sahady, fa orinasa tsy mba manàvaka mpamatsy entana , indrindra fa ny tantanin’ny Malagasy ny MAGRO!!!!

Behoririka, AAA MAGRO.

Arp Helisoa. 10 Juin 2016.

Misokatra sy miandry anao mpanjifa ny Magro eo Behoririka rahampitso sabotsy manomboka ami 8ora maraina. hisy entana maro ho hitanao amizany. tongava daholo e!

Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Cua Serasera. 10 Juin 2016.

 

CUA FOIRE DU VIN ET DES FROMAGES ;

Nisokatra tetsy amin’ny parvis etsy amin’ny lapan’ny tanànan’ny Kaomnina Antananarivo-Renivohitra ny maraina teo ny foaran’ny divay sy ny fromages.Mandritra ny roa andronofaharetan’izany hetsika izany, ary karakarainny fikambanan’ny mpianatra avy amin’ny MK2, miofana ho amin’ny asan’ny hotely.
Nanokatra ny foara ny sekretera jeneralin’ny ministeran’ny indostria, izay nanamarika fa misokatra ho an’ny tanora ny ministera , indrindra fa ny tanora mandranto fianarana , hisehatra ny tsenan’ny asa no mikarakara azy. Nomarihany koa fa tokony hivelatra any amin’ny faritra samihafa eto Madagasikara ny hetsika toy izao, ahafantaran’ny vahoaka malagasy ny vokatry ny indostria sy ny zava-bita malagasy. Marihinafa an-diany faharoa izao fampirantina ny divay sy ny fromage voakatry ny famadihana ny ronono eto amintsika izao.

Ny mpanolotsaina manokan’ny ben’ny tanànan’Antananario-Renivohitra Atoa Randriantiana Henri dia naneho ny fahavononan’ny kamonina hiara-miasa amin’ny sehatra rehetra, ary nankahery ireo tanora avy ao amin’ny MK2 hanaony tsara hatrany satria tsy hoelaizy ireo dia hirotsaka eo amin’ny tsenan’ny fifaninana. Misy trano heva 20 mampiranty ny vokatra divay sy tsingoka fromage eo amin’ny parivs ny Kaominna Antananarivo-Renivohitra mandritra ny roa andro.

Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.

Cua Serasera. 10 Juin 2016.

 

FANDAMINANA NY TANANA IFARIMBONAN’NY CUA SY NY EMMO REG

Nitohy ny zoma 10 jona tamin’ny 5 ora maraina ny asa fanadiovana sy fandaminana ny Araben’ny Fahaleovantena sy ny faritra manodidina azy.
Teny Soarano, Behoririka, Tsiazotafo, Petite Vitesse, Arcade Analakely ary Pochard no nanatanterahana izany.
Tanjona ny hanomezana endrika mahafinaritra ny renivohitra sy ny fanalalahana ny fifamoivoizana amin’izao ankatoky ny Asaramanitra izao.

Nampiavaka ny hetsika ny nanatevenan’ny mpitandro ny filaminana avy ao amin’ny EMMO REG ny Ekipan’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra tarihin’ny Lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanàna. Haharitra 5 andro ny fiaraha-miasan’ny 2 tonta, ary mandritra ny andro sy alina.
Nihamafy araka izany ny fanesorana ireo mpivarotra tsy ara-dalàna, ary tsy nilefitra intsony ireo tomponandraikitra, na nisy aza ny fanelingelenana indraindray.
Ankoatran’ny fandaminana ny fifamoivoizana, nisy koa ny fisavàna antontan-taratasin’ny fiarakaretsaka.

Mbola manentana ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay hatrany ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra mba tsy hivarotra amoron-dalana sy hanaisotra ny fiara manelingelina ny fifamoivoizana.

Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Cua Serasera. 9 Juin 2016.
 

Fandaminana sy fanadiovana ny manoloana ny Building RAMAROSON Soarano

Mitohy hatrany ny hetsika fandaminana sy ny fanadiovana ny Tanànan’Antananarivo-Renivohitra.

Teo anoloan’ny Building Ramaroson etsy Soarano indray no nanatanterahana izany androany 08 jiona maraina. Ity toerana ity izay lasa tsenan’ireo mpivarotra tsy ara-dalàna no averina indray ho toeram-piantsonan’ny fiara karetsaka sy Moto.

Hisy amin’izay manomboka eto ny fanaraha-maso manokana ireo mpivarotra mbola minia tsy manaraka ity lamina vaovao ity. Ny Polisy Monisipaly sy ny «Piqueteur» koa etsy an-daniny, hanatanteraka ny asa izay tandrify azy tsirairay mba hikajiana ny lamina efa napetraka.

Ny eo afovoan’Analakely, manoloana ny Gastro Pizza, no hanohizana ny fanadiovana sy fandaminana ny hariva manomboka amin’ny 6 ora.

Tsy hitsahatra intsony ny hetsika toy izao hoy ny tomponandraikitra ao amin’ny fiadidiana ny Tanàna. Koa manentana ny tsirairay mba samy hanaja ny fahadiovana satria Tanàna madio sy milamina no filamatra, ary adidintsika rehetra no miara-manarina an’Antananarivo.

Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Cua Serasera. 9 Juin 2016.

FANADIOVANA AN’ANALAKELY SY NY MANODIDINA

Nitohy tamin’ny alalan’ny fanilihana ireo olona mpandika lalàna amin’ny alina ny asa fandaminana sy fanadiovana tanàna tanterahin’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra, ny alarobia 8 Jona 2016.

Nanomboka tamin’ny 6 ora hariva teo amin’ny «Gastro Pizza» Analakely ny asa, nitohy teny Tsaralalana, Ambatomena, Antaninarenina ka nifarana teny Ambodifilao. Anisan’ny nosavaina ny taratasy fahazoan-dalana mivarotra amin’ny alina toy ny «Bouffe Mobile», ny mpivarotra toaka sy zava-mahadomelina amoron-dalana, ireo matory an-tsisin-dalana, teo koa ny fanesorana avy hatrany ireo kitranotrano baoritra, ireo mpivarotra hani-masaka, ireo talantalana fivarotana sy ireo entan’ny mpivarotra amoron-dalana mitsitokotoko etsy sy eroa mameno ny sisin-dalana sady mandoto tanàna.
Nojerena akaiky koa ny fahatomombanan’ireo fiarakaretsaka na ara-taratasy na ara-teknika sy ireo toeram-piantsonana voatokana (Parking reservé) efa lany daty. Marihina fa tsy mbola namoaka fanomezan-dalana hampiasa «Parking reservé» ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra hatreto.
Nitohy tamin’ny asa fanadiovana, ny fanesorana ny loto sy fofona maimbo tamin’ny alalan’ny tifitra rano ireo rehetra ireo, ary nifarana amin’ny 11 ora sy sasany alina ny fidinana ifotony notanterahin’ny ekipa avy ao amin’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra.

Ny Lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanàna Jean Gabriel Harison sy ny mpiara-miasa aminy no nanatanteraka ny hetsika. Marihina fa efa nisy ny fampandrenesana ny mponina nialoha ny fidinana.
Ny Sampandraharaha Misahana ny Asa Sosialin’ny Kaominina no mandray an-tanana ireo zaza amam-behivavy tsy manan-kialofana. Efa misy ny fiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny Mponina momba ny toerana handraisana azy ireny, eny Isotry, toby azo antoka sy manara-penitra, mahazaka olona 200 eo.
Mitohy andro aman’alina araka izany ny ezaka fandaminana tanàna, koa miangavy ny isam-batan’olona mba samy handray ny andraikiny, ary hanaja ny lalàna velona. Tsy hilefitra intsony manoloana ireo rehetra tsy tan-dalàna ny Fiadidiana ny Tananan’Antananarivo manomboka izao.

Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.

Cua Serasera. 9 Juin 2016.

 ANDRANA AMIN’NY AKORA VAOVAO FANAMBOARAN-DALANA TETSY ANTANINANDRO.

Nijery ifotony ny fampiasana akora amin’ny fanamboara-dalàna tetsy Antaninandro ny maraina teo ny Ben’ny Tanàna Antananarivo Renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana ; fiarahamiasa miaraka amin’ny orinasa COLAS izany.
Maimaimpoana aloha ny fanamboara an’Antaninandro sy ny manodidina. Tsara, mafy, ao anatin’ny fotoana fohy dia azo andehanana ny lalana vita, koa inoana fa tsy hisy intsony ny fimenomenomana amin’ny Lalana Antananarivo.
Na dia tsy nahazo ny anjara volany tamin’ny kitapon’ny FONDS d’Entretien Routier ary ny Kaominina Antananarivo dia efa tafiditra ao anatin’ny tetibola amin’ity taona ity hoy ny sekretera Jeneralin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra Atoa Heriniaina RAZAFIMAHEFA.

Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.
Photo de Cua Serasera.

Arp Helisoa a ajouté 5 photos. 9 Juin 2016

Nanatrika ny andrana aminy akora fanamboarandalana vaovaon’ny COLAS ny beny tanana Lalao Ravalomanana teny Antaninandro io maraina io.

Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
Photo de Arp Helisoa.
 –

 

CUA - Antananarivo.
Antananarivo_embleme-247x300 Antananarivo_embleme-247x300
Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s