Emmoreg miaro ny Sinoa 20 Juillet 2016 tao Soamahamanina. Mandainga ny Fanjakana. Sary…

Emmoreg 20 Juillet Miaro Sinoa vahoaka soa 4

publication de Soamahamanina.

Tsindrio ny sary. Cliquer pour agrandir.

Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 3 Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 4

Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 5 Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 6

Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 7 Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 8

Ny Vahoaka (20/07/2016).

Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 9 Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 11

Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 10 Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 12

Ny kilonga.

Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 13

Ph Uriel Samael

vahoaka a2

Vahoaka a1

Fanapotehana.

Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 15 Emmoreg 20 Juillet Miaro sinoa 16

Rivo Albert (MCM-Tanà). 21/07/2016.

Ying Vah sy ny iraka hampanaovina azy

3 volana mahery aty aorian’ny fitsanganan’ny Governemanta Mahafaly Olivier, dia mbola maro ny Malagasy tsy mahafantatra fa ny minisitry eo anivon’ny Fiadiadiana repoblika misahana ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika eto amintsika ity anie ka Sinoa dia tsy iza fa i YING VAH, ny anarany fotsiny dia efa mahalaza izany.
Mety vitsy amintsika no mahalala fa nandritran’ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny minisitra teo aloha Lalaharisaina Valerien tamin’ny 19 aprily lasa teo, dia feno teratany Sinoa efa niandry tety ivelany hiarahaba azy. Sinoa izay saika mpandraharaha amin’ny fitrandrahana Harena ankibon’ny tany avokoa.
Tsy gaga isika amin’izao fotoana izao raha mahare disadisa amina resaka fitrandrahana ataon’ny Sinoa etsy sy eroa. Tsy ny ao Soamahamanina ihany, hitan-tsika reny tany Manditsara ireny, zao koa efa mandeha ny resaka fa tonga Ambanja izy ireo sy any Maevatanana. Izany fitrandrahana rehetra izany izay marihana fa tsy manaja ny « code minier » mbola mihantra eto amitsika amin’izao fotoana.
Mazava ny iraka na ny « mission » hampanaovina an’ity minisitra Sinoa ity fa ny hanao varo-boba ny harem-pirenena amin’ireo mpitrandraka sinoa. Mazava ho azy fa tsy hisy tombontsoa ho an’ny vahoaka izany fa izy mianakavy ao amin’ny fitondrana ao no higoka ny volabe avy amin’ireo Sinoa.
Ying Vah

LASA ANDEVO, RESY.

Tsindrio, Cliquer.

Ho an'ny Fanjakana gasy petaka, dondrona voazvidy

« Hosoka, halatra », aza mampiesona vahoaka ianareo… Mbola mitrandraka ny Sinoa. Marosada.

https://drive.google.com/file/d/0B25VxiK1AzHYb2RJZ0JKOGVFamM/view

Efa betsaka izay « docs » fopla navoaka izay. Raha tsy izany ve ho lasan’ny vahiny ny harena rehetra ? Hosoka hatrany. Taratasy azo taminy fitaka, lainga, ary halatra be vata no entina any aminy « domaine », « ministère », « notaire », sns…. Tsy mbola nisy gasy naharesy vahiny rehefa miakatra Fitsarana ny raharaha (ady tany). Ny antony dia tsotra :  ara-dalana ny taratasy aseon-dreo vahiny. Ny mpiasam-panjakana voavidy, ny taratasy lasa hosoka.

Io Fanambarana « Soamahamanina » sy Fanazavana io dia tsy mitombona, LAINGA BE. Mamita-tena ianareo fa izahay tsy ho ampiesonona lava eo.

Betsaka ny porofo azonay aseo raha resaka « hosoka » no avoaka eto…

Fanazavana avy aminy ministra ity.

 Exploitation à Soamahamanina : Ying Vah Zafilahy ne voit rien d’anormal

Le ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole Ying Vah Zafilahy soutient bec et ongle l’exploitation à Soamahamanina – Miarinarivo Itasy.

Selon lui, les « tompontany » ont vendu leur terre à la société chinoise qui opère sur le lieu et l’exploitation ne touche pas la forêt de tapia.

Ying Vah Zafilahy ironise que ce sont des politiciens qui ne s’intéressent qu’à leurs intérêts qui sont derrière le mouvement de contestation qui réclame le départ des Chinois à Soamahamanina pour déstabiliser le régime.

Raharimanana Patrickwww.sobikamada.com

MinistreYing Vah

Ministre des Mines et du Pétrole Ying Vah Zafilahy

TSY RARINY. 

Ministra gasy sy ambasadaoro sinoa

Andry Randria Ministra hvm ny harenan-kibo ny tany YIANG VAH sy ny ambassadeur sinoa madama YANG XIAORONG.

Aza gaga raha lasa ny sinoa daholo ny vatosoa sy volamena.
Ny toerana na ministra aza kay efa nomeny hvm anizareo.
‪#‎mitsangànaRyMalagasy‬ fa TSY RARINY…

Mbola miziriziry !

Fopla koa

Ny mpitondra mandainga, ny Sinoa mbola manoy ny fitrandrahana, avereno hono ny volany .

Raharimanana Patrick

« Soamahamanina: Tsy mahazo miditra ny toeram-pitrandrahana raha tsy ny mpanao gazety mirona amin’ny fitondrana…

Mitohy ny famakivakiana ny ala hanaovana lalana andehanan’ireo Kamio any anaty ala Tapia ary ny renirano moa dia maloto tsy azon’ny mponina sotroina intsony. Misy ny milaza fa efa mitsingevana maty eny ambony rano ny trondro ary misy omby maty rehefa misotro ny renirano.

Mpitari-bato vilam-bava moa ity fitondrana ity, ka hafa ny teny ataony, nefa etsy ankilany dia avelany hanohy ny fitradrahana hatrany ireto Sinoa.

Raha ny loharanom-baovao moa dia tsy manaiky ireto Sinoa ireto raha tsy averina ny vola efa naloany tamin’ireo mpitondra ahafahany mitrandraka izany volamena ao Soamahamanina izany.

Fantatra ihany koa fa ny orin’asa Jiuxing dia orin’asa ao anatin’i Groupe CHEC izay manamboatra ny lalana mampitohy an’i Tsarasaotra sy Ivato, ary manamboatra lakazery miaramila ihany koa, ka dia sahirana ny ao amin’ny primature sy ny présidence noho izay tambin’ny fanomezana ny tany 7000 Ha an’ireto Sinoa ireto ho tradrahana mandritra ny 40 taona ». www.sobikamada.com

Tratra ingahy ministra

Mitohy Soamahamanina 2

Mitohy Soamahamanina

Soamahamanina tanana

Sary. www.sobikamada.com

Soamahamanina : Les Chinois demandent remboursements et réparations.

Le conseil de gouvernement hier 19 juillet a décidé de suspendre l’exploitation aurifère à Soamahamanina, mais d’après une source proche du dossier, les Chinois conditionneraient leur départ contre remboursement et réparations de leur dépenses et payements qu’ils ont avancé aux différents responsables de l’Etat.

La primature et la présidence se trouvent coincés car la société Jiuxing appartient au même groupe CHEC qui construit la route reliant la ville d’Antananarivo Tsarasaotra et Ivato, ils construisent également un camp militaire et les Chinois commencent à élever la voix. www.sobikamada.com

Nanomboka ny voalohan’ny taona 2016 ity dia tonga tany amin’ny tananan’i Marosada ny orinasa sinoa mpitrandraka volamena iray.

Tao anatin’ny roa volana teo dia efa tonga nitaona ny fitaovana vaventy fitrandrahana volamena ry zareo ireto. Tsy ny volamena irery ihany anefa no harena ao amin’ity toerana ity fa marobe. Tsy misy hafa amin’ny raharaha any Soamahamanina no mitranga any amin’ity toerana ity ankehitriny.

Nanaovan’ny fanjakana fifanekena ao anatin’ny 40 taona koa ilay toerana ho trandrahan’ny sinoa ny harena misy ao aminy. Lasany daholo ny tanin’ny mponina ao Marosada izay misy ny bara sy ny sakalava ary ny betsileo izay mipetraka ao amin’ity toerana ity. Mpiompy omby sy mpamboly no tena asan’ny mponina ao Marosada. Ny kijanan’ ny ombin’izy ireo dia lasan’ity orinasa sinoa ity avokoa. Very hevitra tanteraka ny olona mipetraka any amin’ity toerana ity amin’izao fotoana izao, satria hatrany amin’ny tanimbary sy ny lohasaha ary ny tampon-tanety dia nofaritan’ny sonoa avokoa.

Tany mirefy anarivony hektara no nataon’ny sinoa ambongadiny amin’izao raharaha izao. Raha sendra tonga tao amin’ny tanàna ao Ambatolahy ao Miandrivazo ny mpanao gazety vao nahalala ny fisian’ny toe-draharaha ity. I Marosada izay toerana ao anelanelan’ny kaominina Ambatolahy sy Malaimbady, ao amin’ny làlam-pirenena faha 34 iny, izay mihazo an’i Morondava, izay miala 500km miala an’Antananarivo. Tany Manankarena tokoa i Marosada raha ny voalazan’ny taranakin’ingahy Ramasindia Razanaka antsoina hoe Rainidaniela avy ao Ambatofinandrahana mpanao dabokandro tamin’ny fahagolantany tao, ka nanome ny anarana hoe Marosada ity toerana ity noho ny ombiny be dia be sada, izay namorona ity tanàna ity. Mbola ao hatramin’izao ny taranak’i Rainikala zanany.Ary mbola manana omby haolo na “barea” ireo taranaka ireo hatramin’izao amin’io toerana io. Ireo rehetra ireo dia ho potika sy ho simba avokoa. Misy olona maro koa tonga nanorimponenana any Marosada ankoatran’ireo taranaka ireo.

Ny sakalava, ny bara ary ny betsileo no olona tena mipetraka ao Marosada ankehitriny. Tany be volamena sy vatosoa isan-karazany i Marosada ity toa ny “crystal”, ny “beryl” sy ny “terre rare” izay ilaina mafy amin’ny teknôlojia vaovao ankehitriny.

Matahotra dia matahotra ny mponina any an-toerana ankehitriny ka izao nampiantso mpanao gazety izao hilazany ny zava misy. Ao anatin’ny 40 taona no nivarotan’ity fanjakana ity ny tany amin’ny mpandraharaha sinoa izao ity toerana ity. Potika noho izany ny tontolo iainana, hatramin’ny zava-boahary izay misy amin’ity toerana ity, satria dia voalaza fa mbola ahitana olon-dia antsoina hoe “hako” na “omba” ity toerana ity, toa ny “mikea” misy any amin’ny faritra Toliary iny. Ao anelanelan’ny distrikan’Ambatofinandrahana, Mahabo ary Miandrivazo no misy an’i Marosada. Manankarena be amin’ny harena ankibon’ny tany ity toerana ity.

Nanaovan’ny fanjakana fifanarahana manokana toa ny any Soamahamanina ny ao Marosada ankehitriny. Tsy mifanaraka amin’ny lalàna momban’ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany misy hatramin’izay. Azo lazaina fa fivarotana tanindrazana mihitsy no mitranga ao Marosada ankehitriny. Tsapa koa fa tetika hanangonan-karena ataon’ny mpitondra sasantsany ankehitriny ny fanomezana ny sinoa hitrandraka ny harena ankibon’ny tany ao Marosada mandritrin’ny 40 taona izao. Tsy mieritreritra ny taranaka Malagasy mihitsy ny fanjakana. Sady fanitsakitsahina ny lalàna velona misy eto Madagasikara izao zavatra misy izao satria tsy izany velively no lalàna ny fitrandrahana eto Madagasikara.

Koa eo anatrehan’izao fivarotana tanindrazana ataon’ny mpitondra eto Madagasikara izao dia manaitra ny Malagasy sy ny manampahefana voakasik’ity raharaha ity ny mponina any amin’ity toerana ity sy ny manodidina azy, ary ny taranak’ireo olona tompon-tanàna tany hatrizay.

Ankoatran’izany dia fanaovana tsindry hazolena ny Malagasy tsy nandia fianarana sy tsy manana fahalalana koa ity raharaha ity. Fanapotehana ny mpitrandraka sy mpandraharaha Malagasy mivelona amin’ity asa ity koa izao. Ny taranakin’I Rainidaniela Ramasondia izay olona zanak’i Marosada izay voalaza eo ambony ireo dia tsy hitsahatra hampita ny vaovao avy momba an’ity raharaha ity, ary tsy hamela ny fanapotehana ny taniny toa izao.

Tsy voahaja intsony ny fikajiana ny tontolo iainana ankehitriny noho ny orinasa sinoa ity, ary tsy manaraka ny fenitra amin’izany izy ireo. Mahagaga koa ny eo anivon’ny ministera miaro ny tontolo iainana no tsy miteny na kely aza amin’ity raharaha ity.

Jesy Rabelaolao

LGDGI.

Tsy ho foana ny tsy maty manota

Raha misy ny zavatra iray mbola tsy ho foana mihitsy aloha ao anatin’izao fitondran’i Rajaonarimampiesona izao dia ny fisian’ireo tsy maty manota, indrindra fa ireo tan-dapa. Raha ny hita hatreto ary tsy azo hiadian-kevitra dia tsy mieritreritra ny hiady amin’ireo tsy maty manota ireo mihitsy ny ny governemanta izay nambara fa hoe “gouvernement de combat”.
Eny izy mianakavy ihany ireo,…
Mbola mipetraka aloha hatramin’ity androany ity ny fanontaniana hoe governemanta hiady amin’inona ity tarihan’i Mahafaly Solonandrasana Olivier ity?

Photo de Rivo Albert.
Marosada Sinoa miala 1

 

Ministra hvm ny harenan-kibo ny tany YIANG VAH sy ny ambassadeur sinoa madama YANG XIAORONG.

Ministra gasy sy ambasadaoro sinoa

Emmoreg 20 Juillet Miaro Sinoa

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s