Andohatapenaka 05/09/2016. Sinoa sy Fanjakana mangalatra tany, nampitandrina ny Filoha Ravalomanana.

 

Izao no « takelaka momba ny asa » hita etsy amin’ilay « fotodrafitr’asa be » hanotofana tany etsy Andohatapenaka.

Tena fanaovana z’inona ny olona ny fahitàna na dia ireo informations hita eo amin’ilay takelaka fotsiny aza… Aminy teny Sinoa sy Frantsay

CUA serasera

Lasan’ny fanjakana amin’ny antony tsy mazava intsony ny tanin’ny Société TIKO AGRI eny Andohatapenaka.Tanin’ny TIKO mazava io ary misy titres ara-dalàna. Efa nalain’ny fanjakana tamin’ny alalan’ny Ministeran’ny tetik’asan’ny Filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany anefa izany tany izany, ary hanaovana lalana ankehitriny. Efa nitsipaka an’io hatrany am-boalohany ny tompon’ny orinasa TIKO Atoa Marc Ravalomanana izay filoham-pirenena teo aloha. Saingy nolazaina tamin’izany fa ho amin’ny tombontsoan’ny daholobe no antony.

Izao indray, rehefa nanapa-kevitra ny filan-kevitra monisipaly fa ilaina ny tany hametrahana ireo fiarakodia atao fourrière satria efa tsy antonona intsony ny eny Anosipatrana, dia hanaovana an-tsojay. Novakian’ny mpisolovava ny group TIKO, Maître Hasina ANDRIAMAHADISON ary fa misy dingana samihafa arahina amin’ny fanaovana expropriation na fakana tanin’olona raha toa ka ho amin’ny tombontsoan’ny besinimaro no ilàna azy.


Miziriziry anefa ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny ministeran’ny tetik’asan’ny filoham-pirenena, ary mbola manindry izany ny talen’ny kabinetran’io ministera io izay PDS teto amin’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra teo aloha.

Misy ny lalàna mifehy ny fananan-tany eto Madagasikara Misy ny lalàna


1. Ny expropriation eto Madagasikara dia tokony mandalo sehatra maromaro, misy ny didy tokony avoakan’ny ministera ary raisina any anatin’ny gazetim-panjakan’ny Repoblika izany, ao aorian’izany dia hampanantsoina ny tompon-tany rehetra.Tsy nantsoina mihitsy anefa ny Société Tiko Agri raha tokony hanontaniana izy ny amin’ny tambin’ny fanonerana .
2. Manaraka izany tokony hisy koa ny fametrahana peta-drindrina eny amin’ny kaominina Antananarivo-Renivohitra satria ato anatin’ny Boriboritany voalohany, tsy nisy peta-drindrina koa anefa tao amin’izany boriborintany voalohany izany.
3. Avy eo vao misy ny didim-pitsaràna milaza fa alaina ny tany ary tsy maintsy mbola avoaka amin’ny gazetim-panjakana sy hanaovana filazana ny tompon’ny tany. Afaka manenjika ny didy mivoaka ny tompon’ny tany.
4. Ary araka ny lalàna dia tsy azo hanorenana na inona na inona ny tany nalain’ny fanjakana mandritra ny herintaona.
5. Koa amin’ny groupeTIKO dia tsy voahajan’ny fanjakana ny lalàna manan-kery, tsy voahaja ny dingana rehetra takian’ny lalàna koa tsy fakàna ny tany ho fitsinjovana ny tombontsoam-bahoaka (expropriation) no nataon’ny fanjakana fa ‘’expoliation’’ izany hoe fangalarana tany tsotra izao. Hampakatra ny raharaha eo anivon’ny fitsaràna ny Groupe TIKO.

Maître Hasina Andriamahadison mpiaro ny tombontsoan’ny groupe TIKO dia nilaza fa tsy misy fitondrana tan-dalàna eto.

Andohatapenaka Tany Ravalo 3 Andohatapenaka Tany Ravalo 7

Arp Helisoa

 Nitaraina ihany koa ireo olona rava trano nefa tsy misy fanonerana ataon’ny fitondrana araka ny filazan’izy ireo

Filoha Ravalomanana tamin’ireo Sinoa :

Mandroso Randria

 Andohatapenaka – Manototra tany hatry ny tamin’ny Zoma halina ny orinasa an’ny sinoa iray.

Nitsirika teny antoerana ny Filoha Ravalomanana : « … mba jereo ny entreprise europeana, ny entreprise amerikana, raha tsy aradalana daholo aloha ny environnements rehetra, mandeha tsara ny resaka sosialy, dia tsy manomboka asa izy. Ny anareo sinoa, tonga dé ataonareo lé asa, ataonareo takalon-javatra any lé izy … tsy mety zany ry sinoa a, ahitsio fa tsy mety zany, tsy fomba fiasa zany ! Io tany io misy litige, ianareo sinoa anefa tonga dia sahy manototra. Tandremo tsara fa vahiny koa ianareo aty aminay an! Ary mba tsy hanaratsiana ny fifandraisana ara-diplômatika dia … ajanony ny asanareo! … »

Andohatapenaka Tany Ravalo 1 Andohatapenaka Tany Ravalo 2

Tsy misy ambonin’ny lalàna eto, fa dia nampidirina « fourriere » avy hatrany ireto camion an’ny « SINOA » tsy misy taratasy, tsy misy takelaka »plaque d’immatriculation », tsy misy « autorisation de circuler en ville »; tsy misy taratasy fazahoan-dàlana hanototra tany sns! teto @ tanin’ny TIKO Andohatapenaka, nikisaka moramora ireo sinoa nandritra izany!!!!!

Ny alina . Mpamosavy malemy… samy gasy izao. Ramiaramanana ex-PDS.

Mandroso Randria

FAKANA AN-KERINY CAMIONS TAO ANOSIPATRANA.05 sept 22h.

Dia ahoana moa no itenenana hoe misy ny Fanjakana eto ? izao no zvtra ataon’ny zareo, miditra an-keriny, tsisy taratasy, MIARO ny SINOA, enjana ny TSOLOTRA AVO LENTA. Nanaraka « procédure » ara-dalana ny CUA nampiditra ireo camion tam fourrière dia alaina an-keriny satria AZY HONO. Dia mbola hisy hiaro ihany ve ato? Dia ny tena no menatra @ ataon’ireo mpitondra.

Nitondra miaramila mirongo basy sy misaron-tava. Vaky ny fourrière tao Anosipatrana

Yvon Rakotomalala 

 Tonga nanafika ny toby fametrahana ireo fiara an’ny CUA tetoAnosipatrana ny Kolonely Ramiaramanana, PDS CUA teo aloha, namoaka an-keriny ireo fiaraben’ny SINOA nampiirina fourriere, alina t@ 1 0RA sy sasany! tena modely hafakely iy, sady namaky varavarana ,no nanohitra ny Commissaire de Police Nationale lehiben’ny polisy monisipaly, ary nitondra miaramila mirongo basy! mahamenatra marina eh!!!

Arp Helisoa
 Hafa mihintsy ny zavamisy eto ami firenena ankehitriny. fanjakana mampianatra ny. olompirenena tsy hanaradalana. Tsy mbola nisy teto ambonin’ny tany ka miaramila manamboninahitra ambony toy izao no hanao barofo maka fiara fourriere amin’ny andro alina eny Anosipatrana fitobian’ny fiaran’ny CUA tsy manaradalana. Raha hanao toy izao daholo ny olona manana fahefana dia inona no zavatra ho hita eto amin’ny firenena? ho entina aiza ity firenena ity izay lazain’ny.mpitondra hatrany fa tokony hanaja ny tany tandalana ny.olona rehetra?

Un colonel a force la porte de la fourrière pour faire sortir des camions

« … Mais vers 22 heure, comme le rapporte le portail d’actualité d’Orange Madagascar, le colonel Joseph Ramiaramanana, ex-PDS d’Antananarivo (remplaçant du maire) et aujourd’hui coordonnateur général du suivi des projets présidentiels, est venu avec des hommes armés pour récupérer ces véhicules. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le colonel n’a pas été autorisé à reprendre ces camions. Mais le refus de l’agent de la police municipale ne l’a pas empêché de pénétrer dans l’enceinte de la fourrière pour récupérer ces véhicules. Vers la deuxième minute, on voit aussi des agents essayer d’empêcher son véhicule d’entrer… ». Blog de M/car.

Fanambaran’ny Ben’ny Tanana, Lalao Ravalomanana.

 CUA serasera.

 

Photo de CUA serasera.
Photo de CUA serasera.

FANAMBARANA

Manoloana ny zava-nitranga nanomboka tamin’ny 10 ora alina ny alatsinainy 05 septambra tao Anosipatrana tobin’ny Polisy Monisipalin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, dia nisy andian’olona sivily sy miaramila nisaron-tava sady mirongo fitaovam-piadina niditra ankeriny ary namoaka amboletra ireo fiarabe (camions) telo (03) nampidirina “fourrière” satria:


• Tratra ambodiomby nitatitra vato sy tany tsy misy alalana avy amin’ny Commune Urbaine Antananarivo.


• Marihina fa rehefa nosavain’ny Polisy Nasionaly sy Monisipaly ny taratasin’ireo camions ireo dia tsy nanana taratasy ara-panjakàna izany hoe : tsy nisy carte grise, tsy nisy numéros d’immatriculation, tsy nisy assurance, tsy nisy visite technique, tsy nisy autorisation de circuler, ka voatery nampiarina ny lalàna fampidirana ireo camions ireo any amin’ny « fourrière » Anosipatrana.


Noho izany, amin’ny maha Ben’ny Tanàna an’Antananarivo ny tenako, izay nametrahanareo ny FITOKISANA sy ny ANDRAIKITRA hanarina an’Antananarivo ialàna amin’ny GABORARAKA, ny tsy fanaran-dalàna, ny fahalotoana mba hisian’ny filaminana sy fandriam-pahalemana, dia MALAHELO ny tenako ary MANAMELOKA tanteraka ny fampiasana HERISETRA sy AMBOLETRA amin’ny Tananan ’Antananarivo Renivohitra.
Ny kolonely Ramiaramanana Joseph, PDS teo aloha, dia milaza fa tompon’ny camions sy iraky ny fitondràm-panjakàna izy.
Moa ve rehefa tetikasan’ny Filoham-pirenena dia afaka tsy manaja lalàna?


Ny Ben’ny Tanànan’ Antananarivo Renivohitra
Lalao RAVALOMANANA

 

Video. GValosoa.

Raharaha Anosipatrana : “Tsy misy idiran’ny Emmo”

Nanamarika avy hatrany ny isan’ny tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Emmo-Reg, fa tsy misy idiran’izy ireo na ny kely aza iny fidinan’ny mpitandro ny filaminana teny Anosipatrana ary naka an-keriny ireo kamiao telo tafiditra ao anatin’ny “projet présidentiel”.

Ankona tanteraka izahay raha naheno fa mbola tadiavina hampidirina ao anatin’ny resaka indray ny vondrona iarahan’ny mpitandro ny filaminana “Emmo-Reg”, raha araka ny fanazavan’ny loharanom-baovaonay eo anivon’io vondrona io. Manamafy arak’izany izy, ny mba tsy hampiasana ny anaran’ny Emmo-Reg amin’ny zavatra tsy nataony

D.R

« Rivo Rakotovao sy ny sinoa: mandeha tsara ny bizina », Rivo Albert (Mcm-Tanà).

Rivo Rakotovao sy ny sinoa: mandeha tsara ny bizina

 

Na inona na inona tian’ireto sinoa ireto atao eto amitsika dia tsy misy olana izany rehefa mifanaraka tsara amin’ireo mpitondra mora voavidy ary tsy mijery afatsy ny tombontsoan’izy ireo manokana. Amin’izao fotoana izao dia efa am-perinasa tanteraka ny orinasa sinoa iray izay hanangana valabe ao Ankaramena, ao amin’ ny distrikan’i Ambalavao Tsienimparihy. Raha ny voalazan’ny solombavam-bahoaka any an-toerana dia omby mahatratra 4 alina isa no hompiana ao ao anatin’ity valaben’ny sinoa ity.

I Rivo Rakotovao filohan’ny HVM sady minisitry ny fiompiana no nanome an’ireto sinoa ireto izany tany midadasika be izany ary mazava hoazy fa nisy ny fifanarahana ambadika teo amin’ny roa tonta. Tsy noraharahin’i Rivo Rakotovao na dia tsy nanaiky ny hananganana ity valabe ity aza ireo mponina ao Ankaramena. Ankehitriny mantsy dia zara raha misy intsony ny toerana afahan’ireo mpiompy mametraka ny ombiny satria efa lasan’ny sinoa avokoa.

Tsy mahagaga raha tsy misy hiraharahin’i Rivo Rakotovao an’izany satria tsy mahazo vola amin’ireo mpiompy madinika ao Ankaramena ireo na ariary aza fa any amin’ny Sinoa amina miliara vao miteny.

Rivo sinoa
Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , , , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s