Bailleurs et Investisseurs de Paris. Des milliards de $ et des corrompus !!! (J-L. Randriamihoatra).

Tsisy fifampitokisana mihoatra ny mangarahara …
… aparitaho ny antsipiriany hiaraha-manara-maso é !

Hery 4 Juin 2016

..

 

CBI_Madagascar #Famatsiana

Jean-Luce Randriamihoatra

MANGARAHARA IHANY, HATRANY

Azon’ny rehetra jerena ao amin’ny www.cbi-madagascar.com ny an-tsipirian’ireo lamin’asa nitadiavantsika famatsiana nandritra iny « Conférence des Bailleurs et des Investisseurs » tao Paris iny.

1. Tontolo ambanivohitra (16) 2.984.341.439
2. Fotodrafitrasa (40) 2.767.768.576
3. Angovo (30) 2.500.687.224
4. Ara-pahasalamana (2) 1.298.219.773
5. Fampianarana (7) 922.567.635
6. Rano (8) 647.201.527
7. Ara-piarahamonina (7) 505.402.743
8. Ara-tsakafo (3) 397.660.000
9. Teknolojia vaovao (13) 120.063.513
10. Ara-bola (15) 93.510.000
11. Fitantanana (11) 82.924.000
12. Fitrandrahana (2) 22.590.000
13. Sehatra tsy miankina
14. Tontolo iainana

Nitadiavana 12,342 lavitrisa dolara izy ireo …
… ary ny sasany efa nahazoana famatsiana.

Mikasika ny fotodrafitrasa no ho jerentsika amin’ny an-tsipiriany rehefa avy eo.

CBI_Madagascar

VAOVAO SOMBINTSOMBINY

 

Rivo RAKOTOVAO :
• Famokaram-bary 500.000 tonnes amin’ny 2019
• Grenier alimentaire

Paul RABARY :
• 600 tapitrisa dolara
• Efa nomena ny antsasany

Narson RAFIDIMANANA :
• Seranantsambo, làlana, Canal des Pangalanes
• Autoroute Antananarivo – Toamasina
• Faritra iva eto an-dRenivohitra

Hery RAJAONARIMAMPIANINA :
• Fanomezana (« dons ») ny ankabeazan’ny VOLABE
• Hitokana « Station solaire » afaka herinandro (10 jours)
• 500 tapitrisa dolara (EIFFAGE) ho an’ny angovo

Izahay :
Tsisy fifampitokisana mihoatra ny mangarahara …
… aparitaho ny antsipiriany hiaraha-manara-maso é !

bailleurs-de-paris6

(2).

Mizara efatra ireo tetikasa mikasika ny fotodrafitrasa nitadiavana famatsiana (CBI tany Paris) :

Aménagement du Territoire et Urbain : 1.821.972.616 $
Travaux Publics : 622.789.444 $
Transports et Météorologie : 241.487.438 $
Corridor minier : 81.519.080 $

Izany hoe 2.767.768.576 $ araka ny voalaza teo aloha.

Omenay amin’ny alàlan’ireto sary roa ireto ny an-tsipirian’ireo fotodrafitrasa heverin’ny Fitondrana vitaina amin’izany.

Marihina fa tsy hita ao ilay AUTOROUTE !

bailleurs-de-paris7

(3).

Mizara telo ireo tetikasa mikasika ny ANGOVO nitadiavana famatsiana (CBI tany Paris) :


Infra énergétique : 1.148.535.612 $
Électrification rurale : 81.637.500 $
Électrification urbaine : 40.341.000 $

Izany hoe 1.270.514.112 $ araka ny voalaza teo aloha.

Lamin’asa heverin’ny fitondrana hanafoanana ny DELESTAZY ireo fotodrafitrasa miisa 30 voatanisa amin’ity sary manaraka ity.

(4).

Mizara telo ireo lamin’asa mikasika ny FANJARIANA ARA-TSAKAFO nitadiavana famatsiana (CBI tany Paris) :

Zaza latsaky ny roa taona : 123.400.000 $
Vehivavy mitondra vohoka : 246.700.000 $
Mponina amin’ny ankapobeny : 27.560.000 $

Izany hoe 397.660.000 $ araka ny voalaza teo aloha.

Heverina hiadiana amin’ny KERE koa izany ireo ?

(5).

Mizara enina ambin’ny folo ireo lamin’asa mikasika ny FAMPANDROSOANA NY TONTOLO AMBANIVOHITRA nitadiavana famatsiana (CBI tany Paris).

Izany hoe 2.984.341.440 $ araka ny voalaza teo aloha.

Ho « grenier alimentaire » i Madagasikara …
… amin’ny Taona 2019 ?

(6).

MANGARAHARA IHANY, HATRANY

Déclaration des Services du FMI
Conférence des Bailleurs de Fonds de Madagascar
1er décembre 2016

Madagascar, pays fragile à faible revenu, demeure exposé à des risques considérables.

Le FMI va poursuivre sa collaboration étroite avec Madagascar.

(7).

Misy valo ireo tetikasa mikasika ny RANO ARY FIDIOVANA nitadiavana famatsiana (CBI tany Paris).

Izany hoe 647.201.527 $ araka ny voalaza teo aloha
[K1] https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/…/15285004_12313444836…

Ho voavatsy rano tokoa ny any Atsimo ?

(8).

Misy fito ireo lamin’asa mikasika ny FIAHIANA ARA-TSAOSIALY nitadiavana famatsiana (CBI tany Paris).

Izany hoe 505.402.743 $ araka ny voalaza teo aloha
[K1] https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/…/15285004_12313444836…

Fanamarihana (dieny izao) ny toa tsy nahitanay ny resaka fampitaovana ny « tandroka aron’ny vozona » nandritra ny CBI ?

#CBI_Madagascar #Angovo

HATOKISAN-TENY VE NY FILOHA RAJAO ?

Raha nanontaniana mikasika ny vokatra azo nandritra ilay « Conférence des Bailleurs et des Investisseurs », tao Paris, ny Filoha Rajao,
dia … hitokana « Station solaire, novatsiana 25 tapitrisa euros » izy amin’ity faran’ny herinandro ity (na amin’ny alatsinainy, na talata ho avy izao).

Tsy resaka TELO na ENIM-BOLANA intsony izy ity …
… fa HERINANDRO na FOLO ANDRO !

Ireo amin’ny sary ireo ny Mpamatsy antsika amin’ny resaka ANGOVO … ankoatr’ireo Orinasa tsy miankina.

 Jean-Luce Randriamihoatra

_

Vàka ihany ny tena rehefa ny mpanao gazety vahiny indray no mitatitra ireo drafitr’asa ho atao eto antoerana.

Volabe tsy toko tsy forohana koa moa ‘ty antontona aminy ka normal raha ny vahiny no mahalala sy taitra aloha, 825 Millions $US, hiketrehina herin’aratra 200 MW vaovao hamatsiana an’Antananarivo Renivohitra.

.

Un projet à 800 millions de dollars pour doubler les capacités électriques de Madagascar

05 décembre 2016

bailleurs-de-paris11

Vue du lac Anosy, à Tananarive, capitale de Madagascar. © Sascha Grabow/Wikimedia Commons

Le projet, encore en phase préliminaire, prévoit au moins 825 millions de dollars d’investissement pour le développement d’une centrale hydroélectrique de 200 mégawatts.

Le développement et l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Sahofika, à une centaine de kilomètres de la capitale malgache Antananarivo, ont été confiés à un groupement constitué par l’énergéticien français Eranove (déjà présent en Côte d’Ivoire et au Mali), le groupe de BTP hexagonal Eiffage et Themis Energy. Fondé en 2013 par le Franco-Centrafricain Marc Mandaba, ce spécialiste des projets d’infrastructures (1 300 MW de chantiers électriques dans son portefeuille) a été racheté en mars 2016 par le capital-investisseur Abraaj Group (10 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans les pays émergents).

Le groupement en charge de Sahofika et le cabinet d’ingénierie malgache H.I.E.R (Hydro Ingénierie Études et Réalisations) ont signé un projet d’accord avec le gouvernement d’Antananarivo le vendredi 2 décembre à Paris, durant la conférence des bailleurs et investisseurs pour Madagascar. La planification stratégique et financière du projet sera menée par Themis Energy, sa construction réalisée par Eiffage et son exploitation assurée par Eranove.

Ce projet, encore en phase préliminaire, table sur la construction d’une centrale de 200 MW dont la production alimentera la capitale malgache. Selon la Banque mondiale, les capacités électriques installées dans le pays atteignent 450 MW. Pour les promoteurs du projet, elles seraient plutôt de l’ordre de 350 MW dont seulement 200 MW réellement disponibles et 165 MW en période de basse production. Toujours selon l’institution internationale, en 2012, seulement 15,4 % de la population malgache avait accès à l’électricité.

Les estimations préliminaires du coût de la centrale de Sahofika atteignent 825 millions de dollars (hors travaux d’installation des plus de 100 km de lignes de transmission vers Antananarivo). Le calendrier provisoire évoqué par les partenaires du projet table sur 18 mois d’études préliminaires et 48 mois de construction. L’exploitation du site est prévue pour une durée de 35 ans.

Appel d’offres international

Eiffage et ses partenaires ont remporté la manche dans le cadre d’un appel d’offres international lancé en mai 2015 et qui a suscité un très vif intérêt. Pas moins de sept sociétés avaient été sélectionnées dans la short-list publiée en septembre 2015 parmi lesquelles l’allemand Gauff GmbH and Co Engineering KG, les indiens Shapporji Pallonji et Barhat Heavy Electricals Limited, le chinois Sinohydro et Eiffage.

Plusieurs points clés ne sont pas encore déterminés, notamment la répartition du capital du projet et le coût de l’électricité vendue à la compagnie nationale Jirama.

Aussi, l’offre du groupement est différente, sur plusieurs points, de celle évoquée auparavant par les autorités malgaches qui pariaient sur une centrale de 300 MW au coût de 530 millions d’euros. Jeune Afrique.

Mandray vola ao ambadika ny mpitondra dia tsy milaza aminy vahoaka ny anaran’ireo voatendry hiatrika ny asa : Karana, sinoa, vazaha !!!

#CBI_Madagascar

DONDRONA MIHINTSY IZAHAY …… TSY MAHAY E !

Nangatahanay ny Lisitr’ireo Mpamatsy sy Mpampiasa Vola nifanao sonia tamin’ny Delegasiona malagasy (miaraka amin’ny lelavola) nandritra ny « Conférence des Bailleurs et des Investisseurs ».

Tamin’ny alàlan’ny pejy « facebook » an’ny Fiadidiana ny Repoblika (@compresidencemadagascar) no nanaovanay izany …
… ary dia novalian’izy ireo hoe :

« …
Fantaro tompoko fa mananketra daholo ny Firenena eran-tany, ary ny hetra no hahafahana mamatsy ireo tetikasa sy fotodrafitr’asa goavana.
Tsy toa ny vola trosaina any amin’ny banky akory io fa efa voazara sy voatokana ho ana « projets » efa matotra, efa vonona, ary hentitra ny fanaraha-maso mikasika ny fampiasana azy io.
… »

Rehefa ny nandra moa no mangataka, dia lasa tsy hain’ireo manan-tsaina hatramin’ny mamaly fangatahana.

Soa fa nisy namana iray (mba nanampy anay) …
… ka namaly an’io valintenin’ny Fiadidiana io :

« …
INONA moa no mahadiso ny fanontaniana ireo lisitra « Projets » voalazanao ?
Aza atao ho zaza ny Vahoaka ka tsy azo ampahafantarina ny antsipiriany amin’izany. Raha mampiasa ny mangarahara tena marina ny Mpitondra tsisy hanome tsiny amin’izany.
… »

Vaovao farany :

Lionnel Lambosoa. 5/12/2016.

13h30 – 10,2 MILLIARDS USD : Le Président de la République a annoncé la mise en place dans quelques jours d’une structure de suivi des projets concernés par les 10,2 milliards de financements accordés par les bailleurs et les investisseurs lors de la conférence de Paris, pour assurer la bonne utilisation des financements.
orange mg.

« Comme toutes ses promesses, jamais… réalisées!!! ». MCM.

9 Décembre 2016.

Journée internationale de lutte contre la corruption

La corruption correspond généralement à une pratique visant à détourner de l’argent de façon indue pour son propre bénéfice, ou à offrir de l’argent ou des cadeaux à une tierce personne avec l’objectif avoué d’en retirer des avantages ou des privilèges. Par exemple : une entreprise peut offrir de l’argent à un parti politique dans le but d’obtenir des contrats avec leur gouvernement. Autre exemple : un policier peut exiger de l’argent ou des faveurs de la part d’une personne, en échange de ne pas porter d’accusations – réelles ou inventées, contre celle-ci.

Cette pratique répandue aux quatre coins du globe et touchant tous les aspects du pouvoir (gouvernements, entreprises, corps policiers, médias, etc.) prive nos sociétés de revenus importants et empêche que la démocratie et la justice soient appliquées comme il se doit. C’est pourquoi il est important de faire en sorte que la transparence soit une priorité dans les instances publiques et de pouvoir, afin que tous puissent avoir accès aux mêmes traitements et que la confiance des citoyens envers le pouvoir soit préservée.

In Terre Actif.

 

 

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s