Ny Valosoa, 01/07/2017. Raharaha Claudine-Rajao-SMM, Fanondranana olona an-tsokosoko, Vidim-piainana…

Hery Rajaonarimampianina

Mitaingina ny  ady amin’ny kolikoly  nataon’ ny BIANCO indray

Mbola voaporofo indray ankehitriny  fa tsy manan-katoraka  ny filoha Hery Rajaonarimampianina   amin’ny fitondràna ity firenena ity . Nilaza ity  farany  tamin’ny fampahalalambaovao tany Frantsa  fa  mifofotra amin’ny ady amin’ny kolikoly  i Madagasikara ankehitriny , hita  hoy izy  ny  ezaka natao tato ho ato mikasika io . Tonga dia takatry ny rehetra eto ny tian’ny filohampirenena  ambara ,  mitaingina ny zava-bitan’ny  rantsana iray miady amin’ny kolikoly eto Madagasikara  ny BIANCO  izy  tamin’ny nisamboran’ity  sampana ity  ka  nampidirana amponja vonjimaika  ny mpandraharaha goavana  Claudine Razaimamonjy,  akaiky  ny  fiondràna HVM ,  mpanolotsaina manokan’ny  filoha Hery Rajaonarimampianina .

Misaotisaoty mila dera indray   fa  hoe  tsy mifidy tavan’olona  fa na akaiky ny fitondràna aza  dia  ampidirina amponja . Etsy andaniny anefa tsy mahasahy  milaza ny tena marina  amin’ny  fiarovana an’i Claudine  Razaimamonjy  fa miafina ao ambadiky ny fitenenana efa mankadilo sofina  hoe ‘ aleo hanao ny asany ny fitsaràna ‘.  Tsy fantatry ny  filoha  Hery Rajaonarimampianina  angaha  fa  nanao valandresaka  ho an’ny mpanao gazety  tamin’ny 10 ora sy sasany alina anie  ny minisitry ny fitsaràna  Charles Andriamiseza nanameloka  ny BIANCO fa tsy ara-dalàna ny fetr’andro  nitazomana  an’i Claudine Razaimamonjy teny Ambohibao .  Nisy angamba ny tsindry natao tamin’ity rantsana miady amin’ny kolikoly  ity nandritra  ny nitazonana  ny  mpamatsy  vola  ny HVM  fa   hentitra ny tompon’andraikitra voalohany tao  amin’ny  BIANCO  ka tsy nandaitra  izany  , ny  vahaolana  haingana  dia    ny fanaovana sarimihetsika sisa  izay tsy misy fahataperany hatramin’izay nahavoatazona  ny namany .

Nentina tany Maorisy   fa  hoe  tsy misy fitsaboana  sahaza  azy eto Madagasikara  , andro vitsy anefa dia niverina teto Madagasikara indray  satria  tsy tafapetraka  tany  amin’ity  nosy rahavavy ity  noho ny tsindry nahazo ny fitondràna Maorisianina  tany antoerana sy taty ivelany .  Io raharaha  Claudine  Razaimamonjy  io  ihany koa araka ny fanambaràna  nataon’ny   sendikan’ny mpitsara SMM dia  tsy tokony  ity mpandraharaha  ity irery   no tokony  hiditra  am-ponja mikasika  ny raharaha  naha voarohirohy  azy   fa    mbola  maro   ny mpitondra ambony  tokony ho voasaringotra  tamin’ny firaisana tsikombakomba taminy . Tsy ho vitan’i Claudine A&C  irery   io raharaha  kolikoly nataony  io , koa  aiza izay ambaran’ny  filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika   izany  , sa mijanona  ho resabe  fotsiny izany ady amin’ny kolikoly imasoan’ny fanjakàna  izany.

Ankoatra izany ,  misy ireo  manana raharaha ara-pitsaràna  mpandraharaha  goavana  akaiky  ny fitondràna   voasazy  hiditra any  amponja  , tsy izany anefa no mitranga  fa  miriorio soa aman-tsara   eto amin’ny firenena  izy  io , vao mainka aza misehoseho mitondra  fikambanana . Ny BIANCO moa efa namoaka fanambaràna  fa mbola  mitohy ny  fanadihadiana mikasika io olona io .  Raha ny alahelon’ny fitondràna HVM tarihan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia tsy  sitrapony  ary tsy  fidiny   an’ireto  farany   ny ampiditra amponja vonjimaika  an’i Claudine Razaimamonjy  namana akaiky  ny fitondràna , ary nahavita be tamin’ny fandaniana  ny filoha Hery Rajaonarimampianina hitondra  ny firenena ,   fa   tsy afaka miverin-dalana izy  ireo ,  lasa raharaham-pirenana  tsy fidiny  ity resaka   ity  noho ny adalàn’ny fitondràna  ihany tany amboalohany  , ka tsy afaka miverin-dalana intsony izy ireo  .

Ka resabe  fotsiny ny filazàn’ny filoha tany Paris  fa miezaka mafy amin’ny ady amin’ny kolikoly ny firenena Malagasy  , raha tsy nanao ny asany am-pahamarinana ny BIANCO  tsy ho azo mihintsy ny trondro vaventy toa an-dry Claudine Razaimamonjy  mpanolotsaina manokan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, sady isan’ny  mpanorina  ny antoko HVM.

Helisoa.

Fanondranana olona an-tsokosoko. Sokajiana ho firenena araha-maso akaiky sokajy 2 i Madagasikara

Tatitra iraisam-pirenena momba ny fanondranana olona an-tsokosoko avy eto Madagasikara no solon’ny Tafatafa eto amin’ny gazetinao androany:

 

Ny Fitondrana Malagasy dia tsy mahafeno tanteraka ireo fenitra farafahakeliny ho an’ny famongorana ny fanondranana olona an-tsokosoko; na izany aza anefa, dia misy ny ezaka hanatrarana izany tanjona izany izy. Nasehon’ny fitondrana izany ezaka izany hatramin’ny nivoahan’ny tatitra farany tamin’ny alàlan’ny fampivelarana ny tambazotra fiarovana ny ankizy sy tamin’ny fandraisana fepetra tany amin’ny faritra hiadiana amin’ny fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo.

Na izany aza anefa, dia tsy naneho ezaka bebe kokoa ny fitondrana raha ampitahaina amin’ny fe-potoana notombanana teo aloha. Nahenan’ny fitondrana ny ezaka hitoriana sy hiampangana ireo nahiana ho nanondrana olona an-tsokosoko. Na dia teo aza ny fitombon’ny tatitra nilaza fa nisy tompon’andraikitra niray tsikombakomba nandritra ny taona, dia tsy nisy ny manam-pahefana nadinina tamin’izany, ary tsy nisy ny fanadihadiana natao mikasika ny tatitra nilaza fa nisy manam-pahefana nanamora ny fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo. Mbola tsy ampy hatrany ny lamina ofisialy nananan’ny fitondrana hamantarana haingana ireo niharan’ny fanondranana olona an-tsokosoko teo anivon’ireo mponina marefo, tsy nisy ny raharaha natolotra tsy tapaka ho an’ireo rehetra niharan’ny fanondranana, ary tsy nisy ezaka nataony hanairana bebe kokoa ny sain’ny besinimaro.

Tsy nomen’ny fitondrana loharanom-bola ny Birao Nasionaly miady amin’ny Fanondranana olona an-tsokosoko, ilay birao voatendry hitarika ny ezaka manerana ny firenena, hanaitra ny sain’ny mponina, na hampihatra ilay laminasam-pirenena. Noho izany dia nivarina ho ao amin’ny Lisitra arahi-maso Sokajy 2 i Madagasikara amin’izay fanondranana olona an-tsokosoko izay.
Endrika isehoan’ny fanondranana olona an-tsokosoko
Araka ny tatitra navoaka tato anatin’ny dimy taona, Madagasikara dia firenena iaviana sy ahatongavan’ireo lehilahy, vehivavy ary ankizy iharan’ny asa an-tery, ary ireo vehivavy sy ankizy iharan’ny fanondranana olona an-tsokosoko hararaotina ara-nofo. Misy ireo zaza Malagasy, indrindra ireo avy any ambanivohitra sy avy amin’ny faritra morontsiraka ary ireo fianakaviana sahirana ao an-drenivohitra, izay iharan’ny fanararaotana amin’ny fivarotan-tena, asa an-trano, asa an-tery eo amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, jono ary fiompiana sy fambolena manerana ny nosy.

Raha ny ankamaroan’ny tranga-na fanararaotana mamoa-fady mihatra amin’ny ankizy dia mandray anjara ny havana, saingy eo ihany koa ireo mpandraharaha amin’ny fizahan-tany, mpitondra fiara karetsaka, ary ireo olon-dehibe ao anatin’io sehatra io izay mirotsaka ho mpanelanelana. Misy ireo ankizivavy tsy ampy taona noraisina an-tsokosoko ho mpandroso sakafo na mpanotra ao Antananarivo avy eo niharan’ny fanararaotana amin’ny fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo. Araka ny tatitra dia amin’ny toerana mahasarika ny mpizahatany sy manodidina ireo faritra fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, na ara-dalàna io na tsy ara-dalàna, no tena mihanaka ny fanararaotana mamoa-fady atao amin’ny ankizy. Nilaza taloha ireo fikambanana tsy miankina fa misy manam-pahefana miray tsikombakomba amin’ny famoahana kara-panondro sandoka hanamorana ny fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo eto Madagasikara sy vehivavy Malagasy noterena hanao asa an-trano any ivelany.

Miha-mahazo vahana ihany koa ny fivarotan-tena mahakasika ireo zazalahy tsy ampy taona araka ireo tatitra hafa taloha. Mbola olana hatrany ny fampiasana zaza tsy ampy taona any an-trano ary misy ny birao tsy ara-dalàna mpamatsy mpiasa mandray zaza tsy ampy taona hiasa an-trano, izay araraotin’ny lehilahy Malagasy ampiharana fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo, raha vahiny Frantsay sy Italianina no tena betsaka amin’ireo mpizahatany mamoa-fady amin’ny zaza tsy ampy taona, ary vitsivitsy ihany ny vahiny Tandrefana hafa sy Komorianina manao izany. Maro ireo vehivavy Malagasy miasa an-trano any Liban, Koweit sy Arabie Saoudite, ary mitatitra ny gazety fa maro ireo birao tsy ara-dalàna mpandefa mpiasa mbola manandrana miala amin’ilay lalàna tamin’ny taona 2013 mandrara ny fandefasana mpiasa any Moyen Orient ka mandefa azy ireny mandalo any Maurice, Seychelles, Comores ary Kenya ka mampiasa visa ho an’ny mpizahatany.

Misy ihany koa ireo olon-tsotra mitonona ho avy amina orinasa mpandray mpiasa tsy ara-dalàna no mandray vehivavy Malagasy amin’ny alàlan’ny karapanondro sandoka ka alefany any Chine hiharan’ny asa an-tery sy amidy ho lasa vadin’olona. Misy koa tatitra milaza fa misy lehilahy Malagasy iharan’ny asa an-tery amin’ny sehatry ny asa an-trano sy ny sehatry ny tao-trano any Moyen Orient, ary mety hisy koa voatery manao asa an-trano any Chine. Vao tsy ela izay dia nitombo ny isan’ireo mpiasa mila ravin’ahitra iharan’ny fanerena an-kolaka na asaina mandoa kolikoly, izay matetika vokatry ny fampiatoana ny fanomezana alàlana iero birao mpandefa mpiasa. Misy tatitra milaza fa misy mpiasa Malagasy any Liban niharan’ny endrika fanararaotana samihafa ataon’ny mpampiasa azy, toy ny fampijaliana ara-batana sy ny figizana ny pasipaorony, izay mety ho anisan’ny antony nihazonana azy ireny am-ponja.
Nangonin’Isambilo

Mijaly ny vahoaka na inona lazain’ny filoha Hery R. amin’ny Fotoambita

Miakabidy ny vidin’entana eny an-tsena toy ny kafe, mofogasy, vary, saribao sy ny saran-dalana amin’ny fiara mpitatitra, izay tsy manao saran-dalana tapa-dalana 200Ariary intsony nanomboka efa ho herinandro vitsivitsy izao, fa 300Ariary avokoa ny lalana somary akaiky. Na inona lazain’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fandaharany Fotoambita dia mihasarotra ny fiainan’ny vahoaka Malagasy. Na dia efa namidy tamin’ny vahiny ny tany sy orinasampanjakana malagasy lehibe ary efa nandray ny frankofonia sy fivoriambe afrikanina sy lazaina fa tafaverina eo anivon’ny firaisambem-pirenena erantany i Madagasikara dia tsy misy vokany amin’ny fampakarana ny fari-piainan’ny vahoaka ireny.

Vao mainka manjaka ny kolikoly sy ny tsy fandriampahalemana eto amintsika amin’izao fotoana satria lasa ny mpitondra no filamatra amin’izany raha ny resaka kolikoly, ny tsy fandriampahalemana dia tsy voafehin’ny mpitondra mihitsy na inona lazaina na inona, na hisy aza ny tompon’andraikitra hoesorina ato ho ato araka ny nolazain’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny Praiministra Mahafaly Olivier. Ankoatra izany, vitsy ny tokantrano nanangana saina tamin’ny fetim-pirenena teo iny satria tsy nahatsiaro ambiansy fety ny rehetra hatreto fa variana amin’ny adimpiainana mihamafy. Ny nijery fety maimaimpoana toy ny nisy tao Antsonjombe tamin’ny alatsinainin’ny Pentekoty na Carnaval de Madagascar teny Analakely  sisa no mampialavoly ny Malagasy efa tena trotraky ny fiainana ny vahoaka noho ny fahaizan’ny mpitondra ankehitriny no anton’izany rehetra izany.

Isambilo
.

Faha-15 taonan’ny TIM

Hangorom-potsy i Mahamasina ny 8 jolay izao

Mizotra tsara araka ny tokony ho izy amin’izao fotoana izao ny fikarakarana ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny antoko Tiako i Madagasikara na TIM, hatao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy 8 jolay ho avy izao. Ho an’ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina miomana fatratra amin’izany andro lehibe izay ny avy amin’ity antoko ity sy ireo mpomba ny Filoha Marc Ravalomanana rehetra tsy ankanavaka. Anio sabotsy amin’ny 11 ora antoandro, hisy ny fivoriana ho fanomanana izany hatao etsy amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka. Anio sabotsy ihany, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, hisy ny famerenana Zumba lehibe hataon’ireo tanora avy amin’ny Boriborintany 6 eto an-drenivohitra. Ho an’ny avy amin’ny Faritra 22, araka ny efa notaterina teto tamin’ny laharan’ny gazety farany teo, efa somebiseby ho avy eto an-drenivohitra koa ny solontena maro avy amin’nhy faritra 22, tsy avy amin’ny antoko TIM ihany, fa ireo mpomba an’i Dada sy ny olon-tsotra ihany koa dia fantatra fa ho avy eto an-drenivohitra amin’ny sabotsy heriny anio io.

Anisan’ny tarigetra amin’io hetsika lehibe io ny fampivondronana, karazan’ny fampihavanam-pirenena ataon’ny antoko TIM satria misokatra ho an’ny rehetra tsy ankanavaka io lanonana io, na ho an’ny antoko politika rehetra, satria dia nasaina avokoa na ny HVM, na ny MAPAR, na ny antoko hafa rehetra koa, ireo TIM nisintaka koa dia anisan’ny nasaina,… Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana, rindran-kira hataon’ireo tarika malaza, rindran-kira ara-pilazantsara manomboka amin’ny 7 ora maraina ka hatramin’ny 5 ora hariva no hetsika hatao mandritra io andro io. Nanambara sahady ny mpikarakara fa hangorom-potsy i Mahamasina amin’ny sabotsy 8 jolay io.

Isambilo.

HO AN`INGAHY MPIZARA VOLA

Ny mizara  vola hatrany , izay no hany tetikady
Sady fomba mahazatra ny olona tahaka anao ?
Dia milamina ny saina fa tsy miomana hitady
Vahaolana maharitra na koa fomba vaovao ?

Dia io mizara vola foana ho famenoana ny kianja,
Sady hoentina miseho fa mbola mamin`ny vahoaka ?
Etsy andaniny kanefa natahorana ny vanja
Sy ny zavatra hafahafa mety hatsipy ka hipoaka ?

Dia mizara , dia mizara, toy ny hoe malala-tanana,
Kanjo fanampena-maso ireo mahantra faraidiny ?
Efa lasa fomban-drazana mialoha ny fifidianana
Ny mamory ireo vahoaka sy mividy ny safidiny ?

Dia mizara ihany koa ka tonga hatreny Tsimbazaza
Ny fanaovan-kolikoly sy ny fizarà-malety ?
Adivarotra efatrefatra , izany izao no toa malaza,
Ka tsy hisy zava-banona  , ny tsy mety lasa mety.

Vola avy aiza anefa ireny ? tsotra ihany raha ambara:
Famarotan-tanindrazana , izay no tena fiaviany .
Ry vahoaka mandiniha , mankaiza re `ty Gasikara.
Moa ve lavaka mangitsoka no avela hitodiany ?

DADAN`i  ZINA (30-06-17)

Gvalo8

 

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s