Le MAP (II).

MAP 2. « Aza matahotra, Sahia » hoy Marc Ravalomanana. Ampianay Tsiky.


Madagasikara amperin’asa / Madagascar Action Plan (MAP2): natolotry ny Kandida no25 Filoha Marc Ravalomanana androany teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Behoririka io teti-pampandrosoana maty paika sy mirindra io (« comprehensive »).

Mandrakotra ny lafiny folo (10) eto amin’ny Fiainampirenana izy io:
1- Fandriampahalemana amin’ny lafiny rehetra,
(fananan’ny olona, fananan-tany, ara-tsakafo sy fiarovana ny Tanintsika)
2- famerenana sy fanamafisana ny lafiny fitsaboana,
3- fanabeazana ho an’ny rehetra,
(fanavaozana ny fandaharam-pianarana, fampianarana ny Teknolojia TIC, )
4- fanatsarana ny fidirambola,
(famoronana asa, fampandroisoana ny eny ambanivohitra, fampandrosoana ny eny an-tanàn-dehibe, Fizahan-tany, Ekonomia nomerika, …)
5- fotodrafitrasa fototra sy maharitra isam-paritra,
(Fitaterana, Angovo, Fifandraisa)ndavitra sy TIC, …)
6- fitsinjarana sy fanampariam-pahefana tena izy,
7- famerenana ny fitokisan’ny vahoaka ny Mpitondra sy fametrahana Fanjakana tan-dalàna,
(Fitsarana, Ady amin’ny kolikoly, …)
8- fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary,
9- fanomezan-danja ny soa toavina sy ny hambompo malagasy,
10- fifandraisana tsara sy fiaraha-miasa matotra amin’ny any ivelany.

Ravalomanana USA

Sary: pejy « Marc Ravalomanana – Ofisialy »

Mpanangana MR

Faly daholo

Tsiky2